Uz. Dr. Ümmühan ŞEKER

 

ÖZGEÇMİŞ

 1. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı soyadı: Ümmühan ŞEKER

Doğum tarihi: 20.07.1979

İş Adresi: T.C Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi, Doğanköy Mahallesi 16110 Nilüfer/Bursa

İletişim No: 0-224-975 00 00

 

 1. EĞİTİM BİLGİLERİ

Mezun Olunan Üniversite/Fakülte:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

Uzmanlık: Deri ve Zührevi Hastalıkları, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010

Yandal Uzmanlık: İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018

Yabancı dil bilgisi: İngilizce (İyi)

                                                               

 1. İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara, 2005-2010 (Deri ve Zührevi Hastalıkları Araştırma Görevlisi)

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Cizre Devlet Hastanesi, Şırnak, 2011-2012 (Devlet Hizmet Yükümlülüğü-Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı)

Özel Medical Park Hastanesi, Gaziantep, 2012-2013 (Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı )

Özel Emek Hastanesi, Gaziantep, 2013-2015 (Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı )

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa, 2015-2019 (İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Yandal Araştırma Görevlisi)

T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi, Bursa, 2019-halen (Devlet Hizmet Yükümlülüğü- İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar)

 

 1. YAYINLAR ve BİLDİRİLER  

 

Yayınlar:

 

 1. Esra Adışen, Ümmühan Şeker, Mehmet Ali Gürer. Etiologic Factors In Erythema Nodosum. TURKDERM. 2008; 42(4): 113-117.
 2. Adişen E, Seker U, Gürer MA. Rare cause of abdominal swelling and edema: iliac vein thrombosis. Int J Dermatol. 2009 May;48(5):540-2.
 3. Şeker Ü, Özsoy Adışen E. Kronik Ürtikerli Hastalarda Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. Uludağ Tıp Derg.2019;45(1):33-40.
 4. Temel ŞG, Karakaş B, Şeker Ü, Turkgenç B, Zorlu Ö, Sarıcaoğlu H, Oğur Ç, Kütük Ö, Kelsell DP, Yakıcıer MC. A novel homozygous nonsense mutation in CAST associated with PLACK syndrome. Cell Tissue Res. 2019 Nov;378(2):267-277.
 5. Ediger D, Günaydin FE, Erbay M, Şeker Ü. Turk J Med Sci. 2020 Jan 7. Trends of sensitization to aeroallergens in patients with allergic rhinitis and asthma in Bursa City, South Marmara Sea Region of Turkey.

 

 

 

 

Kitap Bölümü:

 

 1. Şeker Ü, Bavbek S. Biyolojik ajan alerjilerinin tanı ve tedavisi. Güleç M, editör. Alerjik Hastalıkların Tedavisinde Biyolojik Ajanlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.42-9.

 

Poster Bildirileri:

 

 1. Anjioödem Atakları İle Başvuran Ürtikeryal Vaskülit Olgusu: Sjögren Sendromu. Dane Ediger, Ümmühan Şeker, Şaduman Balaban Adım, Ediz Dalkılıç. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2015.
 2. Tekrarlayıcı Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Astım Hastasında İleri Yaşta Tanı Konulan İmmün Yetmezlik Olgusu. Dane Ediger, Kadriye Terzioğlu, Raziye Tülümen Öztürk, Eda Durmuş, Ümmühan Şeker, Mehmet Karadağ. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 16-20 Mart 2016, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, PS068, 75s.
 3. Arı (Venom) İmmünoterapisi Alan Olgularımızın Özellikleri. Dane Ediger, Eda Durmuş, Ümmühan Şeker, Mehmet Karadağ. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, PS-045, 57s.
 4. Aklınızda Bulunsun: Kounis Sendromu. Dane Ediger, Eda Durmuş, Ümmühan Şeker, Mehmet Karadağ, Alper Öztürk, Tunay Şentürk. 24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2017, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-105, 87s.
 5. Omalizumab Tedavisine Yanıt Veren Gecikmiş Basınç Ürtikeri Olgusu. Dane Ediger,Ümmühan Şeker, Eda Durmuş, Mehmet Karadağ. 24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2017, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-130, 99s.
 6. Ornidazol İle Gelişen Bifazik Anaflaksi Olgusu. Dane Ediger,Ümmühan Şeker, Eda Durmuş, Mehmet Karadağ. 24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2017, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-164, 116s.
 7. Periferik Eozinofilisi Olan Hasta: Löffler Sendromu. Dane Ediger, Müge Erbay, Ümmühan Şeker, Eda Durmuş. 25. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-134, 235s.
 8. Standart Dörtlü Antitüberküloz Tedavi Almaktayken Geç Tip Hipersensitivite Reaksiyonu Gelişen Hastanın Yönetimi. Dane Ediger, Eda Durmuş, Ümmühan Şeker, Müge Erbay. 25. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-155, 255s.
 9. Allerjik Bronkopulmoner Aspergilloziste Omalizumab Tedavisi. Dane Ediger, Müge Erbay, Ümmühan Şeker. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 13-17 Mart 2019, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, PS-042, 40s.
 10. Tedaviye Yanıt Alınamayan Astım Tanısı İle Alerji Polikliniğine Başvuran Hasta: Sjögren Sendromu. Dane Ediger, Müge Erbay, Ümmühan Şeker, Aslı Görek Dilektaşlı. Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, 10-14 Nisan 2019, Antalya. Bildiri Kitabı, EPS-061, 289s.
 11. Non-steroid AntiEnflamatuar İlaçlarla Alevlenen Hava Yolu Hastalığı (NERD) Olan Olgumuzda Montelukast Alerjisi. Dane Ediger, Müge Erbay, Ümmühan Şeker, Fatma Esra Günaydın, Gülseren Pekbak. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2019, Bodrum, Muğla. Bildiri Özet Kitabı, EP-055, 450s.
 12. Uludağ Üniversitesi Kedi İmmünoterapi Deneyimimiz. Dane Ediger, Fatma Esra Günaydın, Müge Erbay, Gülseren Pekbak, Ümmühan Şeker, Eda Durmuş, Kadriye Terzioğlu. XXVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 9-13 Kasım 2019, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-035, 113s.
 13. Anjioödem mi? Pelerin Tarzı Ödem mi? Dane Ediger, Fatma Esra Günaydın, Müge Erbay, Gülseren Pekbak, Ümmühan Şeker, Raziye Tülümen Öztürk, Mehmet Karadağ. XXVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 9-13 Kasım 2019, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-003, 237s.
 14. Çoklu Anti-Histaminikle Tetiklenen Ürtiker Olgusu. Ümmühan Şeker, Müge Erbay, Dane Ediger. XXVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 9-13 Kasım 2019, Belek, Antalya. Bildiri Özet Kitabı, P-143, 296s.
 15. İmmun Yetmezlik ve Ağır Astımlı 2 Olgunun Yönetimi. Dane Ediger, Müge Erbay, Şebnem Kılıç Gültekin, Fatma Esra Günaydın, Gülseren Pekbak, Ümmühan Şeker. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi-UASK 2020, 11-15 Mart 2020, Belek, Antalya. Bildiri Kitabı, PS-234, 206s.
 16. İleri yaşlı 4 olgumuzda alerjen spesifik immunoterapi deneyimimiz. Dane Ediger, Müge Erbay, Fatma Esra Günaydın, Ümmühan Şeker. Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, 15-18 Ekim 2020, Sanal kongre, EPS-033.

 

 

Sözlü Bildiriler:

 

 1. Bursa İlinde Yaşayan Astım ve Alerjik Rinit Tanılı Hastaların Alerjen Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. Dane Ediger, Fatma Esra Günaydın, Müge Erbay, Ümmühan Şeker, Eda Durmuş, Gülseren Pekbak, Hafize Titiz Yılmaztepe. Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, 10-14 Nisan 2019, Antalya. Bildiri Kitabı, SS-108, 242s.
 2. Alerjen Spesifik İmmunoterapi Alan Alerjik Rinit Hastalarımızda Astım Ne Durumda? Gerçek Yaşam Verileri. Dane Ediger, Müge Erbay, Ümmühan Şeker, Fatma Esra Günaydın. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi-UASK 2020, 11-15 Mart 2020, Belek, Antalya. Bildiri Kitabı, SS-015, 14s.

 

 

 1. ÖDÜLLER

 

 

 1. POSTER SUNU İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Saçlı Deri Psoriazisinde Tarak dbUVB tedavisinin Etkinliği: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma. Emel Erünal Düğer, Serkan Yazıcı, Emel Bülbül Başkan, Kenan Aydoğan, Hayriye Sarıcaoğlu, Ümmühan Şeker. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 18-22 Kasım 2015, Ankara.

 1. POSTER SUNU İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Arı (Venom) İmmünoterapisi Alan Olgularımızın Özellikleri. Dane Ediger, Eda Durmuş, Ümmühan Şeker, Mehmet Karadağ. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Belek, Antalya.

 1. POSTER SUNU ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Allerjik Bronkopulmoner Aspergilloziste Omalizumab Tedavisi: Üç Olgu Nedeniyle. Dane Ediger, Müge Erbay, Ümmühan Şeker. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 13-17 Mart 2019, Belek, Antalya.

 

 

 

 

4- POSTER SUNU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

İleri yaşlı 4 olgumuzda alerjen spesifik immunoterapi deneyimimiz. Dane Ediger, Müge Erbay, Fatma Esra Günaydın, Ümmühan Şeker. Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, 15-18 Ekim 2020, Sanal kongre.

 

 

 

F. BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

Türk Dermatoloji Derneği

Türkiye Ulusal Alerji ve  Klinik İmmünoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [22-Ara-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.030]