Uz. Dr. Raziye TÜLÜMEN

 

ÖZGEÇMİŞ

Doğum yeri: Kırcali

Doğum tarihi: 09. 09. 1981

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dili: İngilizce

Dil Sınavı: Yökdil 2017 İngilizce puanı: 82.5

MEZUN OLDUĞUM OKULLAR

Mezuniyet Durumu                       Okulu                                         Mezuniyet Tarihi

İlköğretim:            İzmir Bornova Reşat Nuri Güntekin                                        1996

                                 İlköğretim Okulu

Lise                          İzmir  Kız Lisesi                                                                      2000

Lisans                      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi                                                2006

Uzmanlık                İzmir Dr. Suat Seren                                                                2010

                                 Göğüs Hastalıkları Hastanesi

                                 Göğüs Hastalıkları AD   

Yan Dal Uzmanlık   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi                                         2015

                                   Allerji İmmünoloji BD                   

 

BULUNDUĞUM GÖREVLER

Kurum                                                         Yıl                                         Görev

Kocaeli Yuvacık Sağlık Ocağı                    2006                                Pratisyen Hekim

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs                    2006-2011                          Araştırma Görevlisi

Hastalıkları Hastanesi

Göğüs Hastalıkları AD

 

Manisa Devlet Hastanesi                             2011                             Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 

Adana Kozan Devlet Hastanesi                  2011                               Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi       2011- 2015                  İmmuüoloji ve Alerji Yan        Dal Araştırma Görevlisi          

            

S.B.Ü Diyarbakır Gazi Yaşargil

Eğitim ve Araştırma Hastanesi                 2016- 2018         İmmuüoloji ve Alerji Hast. Uzmanı

                       

Bursa Devlet Hastanesi                            2018-2019        İmmuüoloji ve Alerji Hast. Uzmanı

 

Bursa Şehir Hastanesi                               2019-halen        İmmuüoloji ve Alerji Hast. Uzmanı

Üye olduğum kuruluşlar

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

European Academy of Allergy and Clinical Immunology

YAYINLAR LİSTESİ

YABANCI DİLDE

 

 1. Urpek G, Susam S, Tulumen R, Yılmaz U. A pericardiophrenic vein varix mimicking a pulomary mass. J Thorac Oncol. 2009 jul;4(7):889-90.

 

 1. Terzioğlu K, Ediger D, Tulumen Ozturk R, Durmuş E, Alışır MF. Kounis syndrome not induced but prevented by the implantation of a drug-eluting stent: a case report. Anatol J Cardiol. 2017 May;17(5):412-413.

 

 1. Ediger D, Terzioğlu K,  Tulumen Ozturk R. Venom allergy, risk factors for systemic reactions and the knowledge levels among Turkish beekeepers.

Asia Pac Allergy. 2018 Apr;8(2):e15

 

 1. Terzioğlu K,  Tulumen Ozturk R, Durmıs E, Ediger D. Hypersensitivity Reaction due to Oral Methylprednisolone in a Patient with Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug-Exacerbated Respiratory Disease. Asthma Allergy Immunol 2019;17:1-4.

TÜRKÇE

 1. Mertoğlu A, Balcı G, Tülümen R, Gündüz G, Demir A, Özacar R. Endobronşial Argon Plazma Koagulasyonu ile Tedavi Edilen Adenoid

Kistik Karsinom Olgusu. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2012;13(2):39-43.

 

 1.  Tülümen Öztürk R, Ediger D. Ağır Astımda Anti-IgE Tedavisinin Yeri. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2015; 3 (2): 208-214.

 

 1. Terzioğlu K, Sancar Ö, Ekerbiçer HÇ, Tülümen Öztürk R. Erken Tip İlaç Alerjisi Sıklığının ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Bölgesinden Retrospektif bir Çalışma. Sakarya Tıp Dergisi 2018;8(4):759-765.2018;8(4):7

76

POSTER BİLDİRİLERİ:

 

 

 1. Mertoğlu A, Demir A, Işık S, Tülümen R, Balcı G. 15 YIL ÖNCE GELİŞEN VİDA ASPİRASYONU. Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi
 2. Mertoğlu A, Balcı G, Tülümen R, Gündüz G, Demir A, Özacar R. Endobronşial Argon Plazma Koagulasyonu ile Tedavi Edilen Adenoid Kistik Karsinom Olgusu. Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi
 3. Mertoğlu A, Balcı G., Tülümen Öztürk R, Gündüz G, Demir A, Özacar R. PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİAZİS OLGUSU. Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi

 

 1.  Ediger D, Özdemir E,  Terzioğlu K, Tülümen Öztürk R. Herediter Anjioödem Tip 1 Tanılı Ailesel Vakalar (8 Vaka) . 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (2–6 Kasım 2013)

 

 1. Ediger D, Terzioğlu K, Özdemir E, Tülümen Öztürk R. Kronik Ürtikerin Eşlik Ettiği Herediter Anjioödem Olgusu. 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (2–6 Kasım 2013)

 

 1. Ediger D, Tülümen Öztürk R, Terzioğlu K. Non-atopik Ağır Persistan Astımlı Beş Olguda Omalizumab Tedavisinin  Etkinliği. 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (25 Ekim-29 Ekim 1014).

 

 1. Ediger D,  Terzioğlu K, Tülümen Öztürk R. Arıcılarda Venom Alerjisi ve Sistemik Reaksiyon İçin Risk Faktörleri. 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (25 Ekim-29 Ekim 1014).

 

 1. Tülümen Öztürk R , Ediger D, Kadriye Terzioğlu. Avil ile İntradermal Test Sırasında Anafilaksi Geciren Olgu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2015.

 

 1. Ediger D, Terzioğlu K, Tülümen Öztürk R. Astım Hastasında Oral Metilprednisolona Bağlı Gelişen Hipersensitivite Reaksiyonu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2015.

 

 1. Ediger D, Tülümen Öztürk R, Terzioğlu K. Kronik Hepatit C Tanılı Olguda Başarılı Ribavirin Desensitizasyonu. 23. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (8 Ekim-12 Ekim 1016).
 2. Tülümen Öztürk R, Terzioğlu K. Herediter Anjioödemi Tanıyor muyuz? Hastalarımızda Tanı Alana Kadar Geçen Süre. 24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (18 Kasım-22 Kasım 1017).

SÖZLÜ BİLDİRİ

      1- Ediger D,  Tülümen Öztürk R, Terzioğlu K, Durmuş E, Karadağ M. Non-atopik Ağır Persistan Astımlı 17 Olguda Omalizumab Tedavisinin Etkinliği. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (6-20 Mart 2016)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [22-Ara-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.353]