Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Olgu Toplantıları

11 Kasım 2016 Olgu Toplantısı

29 Aralık 2016 Olgu Toplantısı

27 Ocak 2017 Olgu Toplantısı

31 Mart 2017 Olgu Toplantısı

29 Eylül 2017 Olgu Toplantısı

27 Ekim 2017 Olgu Toplantısı

30 Kasım 2017 Olgu Toplantısı

28 Aralık 2017 Olgu Toplantısı

26 Ocak 2018 Olgu Toplantısı

20 Nisan 2018 Olgu Toplantısı

25 Mayıs 2018 Olgu Toplantısı

28 Eylül 2018 Olgu Toplantısı