PROF. DR. NİHAT ÖZYARDIMCI

 

PROF. DR. NİHAT ÖZYARDIMCI

14 Mart 1937 - 18 Temmuz 2018

 

Profesör Doktor Nihat Özyardımcı, 1 Mart 1937’de Çorum’da dünyaya geldi. Başarılı bir öğrenci olan Özyardımcı ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde yaptı ve orta öğretimini pekiyi derece ile tamamladı. Spora olan ilgisi onun, lise yıllarında Çorum Esnaf Spor’un kurucu üyeleri arasında yer almasına neden oldu.

 1955 yılı Haziran ayında liseden mezun olarak aynı yıl Kasım ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. Öğrenciliğinin ilk iki yılı askeri tıbbiyeli olarak geçti. 1957 yılında kendi isteği ile okuluna sivil olarak devam etme kararı aldı. Tıp Fakültesindeki öğrenimi boyunca başarılı olduğu kadar faal ve sosyal bir öğrenciydi. 1960-61 yılları arasında talebe cemiyeti denetleme kurulu başkanlığı yaptı.

10 Temmuz 1961’de Tıp Fakültesi sınavını başarı ile vererek 2269 nolu diploma ile tıp doktoru ünvanını kazanan Özyardımcı, 31 Temmuz 1961’den 31 Ağustos 1963’e kadar Van İli Başkale İlçesinde hükümet tabibi olarak görev yaptı. Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Özyardımcı, Ocak 1963’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından Sağlık Merkezi Başhekimliğine atandı. O yıllarda hocası Prof. Dr. Ethem Utku, Dr. Bahattin Koruyucu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Verem Savaş Genel Müdürü Hamdi Açan’ın katkılarıyla Van İlini pilot bölge seçerek cüzzam ve verem taraması yapılmasını sağladı. Başkale Cüzzam Savaş Derneği’ni kurdu.1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Kongo’daki cüzzam eğitiminde görev alması istenen Özyardımcı, bazı kişisel nedenlerle bu görevi üstlenemedi.

1 Eylül 1963 – 31 Ağustos 1965 tarihleri arasında askerliğini yedek subay olarak yaptı ve 1 Aralık 1963’te yedek subay okulundan pekiyi derece ile mezun oldu. Çerkezköy Sıhhiye taburunda göreve başladı.Yedek subaylığı esnasında Kıbrıs Barış Hareketi başlatıldı ve Özyardımcı, 1 Şubat 1964’te Hadımköy 1. Zırhlı Tümen Sıhhiye Taburuna 3. bölük komutan vekili olarak atandı. Bu görevi esnasında da başarılı faaliyetleri ile dikkat çekti.                                                                                                      

Tıpta Uzmanlık Eğitimini 1 Ekim 1965 – 16 Ekim 1969 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kürsüsü’nde tamamladı. Bu dönemde pek çok makale ve kongre tebliğleri yaptı ve tıbbi çalışmalara katıldı. Bu çalışmalardan en dikkat çekici olanı hocaları Prof. Dr. Nusret Karasu ve Prof. Dr. Orhan Öger’le birlikte yaptığı ve Fransızca olarak tebliğ edilen, Almanya’ya gidecek Türk işçi adaylarının kan proteinleri ile ilgili olan çalışmasıdır.

Asistanlık Tezi’ni “ Tüberkülostatik İlaçlara Allerjik Vakalarda  Allerjen İlacın Teşhisinde İntrakutan Cilt Testlerinin ve Modifiye Shelly Testinin Yeri ve Değeri” konusunda veren Özyardımcı, 1968 yılında hocası Prof. Dr. Nusret Karasu ile birlikte “ Çeşitli Yönleri ile Erzurum ve Çevresi” isimli 325 sayfalık Erzurum Kültür ve Geleneklerini ve Atatürk Ünivesitesi’nin kuruluşunu anlatan derleme kitabını yayınladı. Uzmanlık eğitimi  aldığı asistanlık döneminde Ulusal Verem Savaş ve Ankara Verem Savaş Dernek Üyeliği Toraks Hastalıkları Araştırma Derneği Yönetim Kurul Üyeliği yapan Özyardımcı, yaptığı başarılı çalışmalar ve Türk Verem Savaşı’na katkıları nedeniyle Ulusal Verem Savaş Derneği tarafından 1970 yılında Şeref Rozeti ve 1976 yılında Gümüş Şeref Madalyası ile onurlandırıldı.

Aynı Üniversitede 1969-1974 yılları arasında başasistan olarak görev yaptı ve 1974 yılı Kasım ayında “Kronik Bronşitlerde sekretuvar Ig A’nın Mukoza Koruyuculuğu” isimli tezi ile birlikte başarılı bir sınav vererek doçentlik ünvanı almaya hak kazandı. Aynı yıl o zamanki adıyla İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları Kürsüsü’ndeki açık doçentlik kadrosuna müracaat etti ve kabul edildi. Aynı kürsünün 14.08.1975’te  başkanlığına atandı. Bu başkanlık kürsüye bağlı 100 yataklı verem hastanesinin yönetimini de içeriyordu.

1979 yılı Kasım ayında sunduğu profesörlük takdim teziyle profesörlüğe hak kazanan Özyardımcı, başarısından dolayı zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından bizzat telgrafla kutlanma şerefini elde etti.

Üniversitede pek çok idari görevde yer aldı. 1980 yılında dekan yardımcısı olarak görev yaptı.

1984 yılı Ocak ayından 1987 yılı Eylül ayına dek kısmi statüde çalıştığı gerekçesiyle anabilim dalı başkanlığını sürdüremeyen Özyardımcı, aynı tarihte yapılan yasa değişikliği ile halen sürdürmekte olduğu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’na tekrar atandı. 1986-1991 yılları arasında Bursa Verem Savaş Derneği Başkanlığı, 1988-1990 yılları arasında Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen Bursa Verem Savaş Derneği Üyesi olan Özyardımcı, merkezi Ankara’da bulunan Toraks Hastalıkları Araştırma Yardım Derneği’nin Bursa Şubesini kurarak 1978-1983 yılları arasında bu derneğin Şube Başkanlığını yaptı. 1992 yılında Akciğer Hastalıkları Araştırma ve Yardım Derneği’ni kurdu. Halen başkanlığını sürdürdüğü bu derneğin ve hayırsever yurttaşların katkıları ile Kasım 1995’te üniversite tarafından tahsis edilen bölümde yoğun bakım ünitesi, konferans salonları ve laboratuvarlar içeren 43 yataklı bir Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz kliniği kurdu.

1985 yılında “Göğüs Hastalıkları Ders Kitabı”, 1993 yılında “Akciğer Kanserleri Sempozyum Kitabı”, 1993 yılında editörlüğünü yaptığı “ Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozu”  ve 1995 yılında yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı “Nonspesifik Göğüs Hastalıkları” isimli kitaplarını yayınladı. Editörlüğünü üstlendiği 2-4 Kasım 1995 tarihleri arasında düzenlenen 20. yıl Akciğer Günleri Kongresinde yer alan tüm serbest tıbbi tebliği ve posterleri içeren 850 sayfalık kitabı bastırıldı.

Özyardımcı’nın ön planda hasta eğitimini hedef edinen en büyük tıbbi projelerinden biri anabilim dalı bünyesinde 2 Kasım 1996’da faaliyete soktuğu “Halk Astım Okulu”dur. Astımlı hastaları astım konusunda her yönden eğitmeyi amaç edinen bu okul halen hasta eğitimini sürdürmektedir.

 Ayrıca Göğüs Hastalıkları Genel Polikliniği yanında 1992 yılından bu tarafa hizmet veren astım, pulmoner onkoloji ve sigarayı bırakma polikliniklerini de kurmuştur. Diğer taraftan tıbbi konularda çok büyük yarar sağlayan “Nonspesifik Akciğer Hastalıkları” ve “Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Hastalıkları” isimli 3 cilt ve 1850 sayfadan oluşan kitabı 1999-2000 yılı içerisinde editör ve konu yazarı olarak yayımlamıştır. Ayrıca 2000 yılı içerisinde Doç. Dr. Mehmet Karadağ ile “25. Yıl Klinik Albümü Kitabını” ve Yrd. Doç. Dr. Eser Gürdal Yüksel’le birlikte aynı yıl “Prof.Dr.Nusret Karasu” adlı biyografi kitabını yayımladı. Prof.Dr.Nihat Özyardımcı Türkiye’de Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 50. yılı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nın 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle 6-10 Mayıs 2000 tarihleri arasında yapılan 25.yıl Akciğer Günleri Bilimsel Kongresini yürüttü ve aynı yıl içerisinde 500 sayfadan oluşan kongre kitabının editörlüğünü yaptı ve yayımladı.

Prof.Dr.Nihat Özyardımcı öğrencilere hitap eden 700 sayfa ve 2 ciltten oluşan “Akciğer Hastalıkları El Kitabı’nın” editörlüğünü yaparak 2001 yılında yayımladı.

05-07 Ekim 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi M.A.Radyoterapi Merkezinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursa’da yapılan Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler isimli sempozyumda onursal başkanlığa seçildi. Kongre öncesi yayınlanan Akciğer Kanserleri Kitabında ve Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu ve Konsensüs Kitaplarında bölüm yazarı, panel yöneticisi ve editör olarak yer aldı. Prof.Dr.Nihat Özyardımcı 2002 Nisan ayında çeşitli üniversitelerin, tıp fakültelerinin, öğretim üyelerinin katkılarıyla 560 sayfalık “Sigara ve Sağlık” isimli kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptı.

2002 yılında “Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Özet Kitabını” asistan Doktor Funda Coşkun ve Doktor Beril Bahadır Erdoğan ile birlikte yayımladı. Gene 2002 yılında Merhum Prof.Dr.Orhan Öger hakkında, Prof.Dr.Mehmet Karadağ ve Dr.Funda Coşkun ile birlikte biyografi kitabı  yayımladı.

2002 yılı Aralık ayında “Prof.Dr.Nihat Özyardımcı’nın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nın ve Bursa Verem Savaş Derneği’nin Basındaki  Görünümü” isimli 1976-2002 yılları arasında basında çıkan yazıları  içeren bir kitabı  yayımlandı.

Ayrıca 2002 yılından bu tarafa yılda 4 sayı olarak yayınlanan Akciğer Arşivi isimli tıbbi dergisinin yayımcılığını ve editörlüğünü yapmaktadır.

Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılan Prof.Dr.Nihat Özyardımcı konusuyla ilgili çok sayıda tebliğlerde bulunmuş, çeşitli mecmualarda pek çok türkçe ve yabancı dilde makaleler yayınlamıştır. Bu makalelerden yerli ve yabancı yazarlar alıntıda bulunmuşlardır. Yine Prof.Dr.Nihat Özyardımcı konusuyla ilgili radyo ve televizyon programlarında  konuşmalar yapmış, basına konusunda pek çok demeçler vermiştir.

Prof.Özyardımcı zamanın Tıp Fakültesi Dekanı ile fikir ayrılığına düştüğü için 19.08.1999 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığından istifa etmiştir.

Daha sonra 1 Ekim 2002 yılında tekrar Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir. Aktif olarak çalışmasını sürdüren Prof.Dr.Nihat Özyardımcı 10.04.2003 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı yanında Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nında Başkanlığına Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararınca seçilmiştir.

24 Ocak 2003 tarihinde Merhum Prof.Dr.Orhan Öger için düzenlenen Anma ve Akciğer Kanserleri sempozyumunu kitap haline getirerek 10 Nisan 2003 tarihinde  yayımladı.

Ayrıca editörlüğünü yaptığı “Akciğer Hastalıklarında Tedavi Rehberi” isimli kitabı 14 Nisan 2003 yılında yayımladı.

Prof.Dr.Nihat Özyardımcı konusuyla ilgili ve Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonunun desteklediği  ulusal nitelikli araştırmalar yaptığı gibi uluslar arası bir ilaç firmasının yaptığı bir çalışmada Bölgesel Araştırma Başkanlığını yürütmektedir.

Prof.Dr.Nihat Özyardımcı kendisi tarafından 10 yıl önce kurulan Akciğer Hastalıkları Araştırma ve Yardım Derneği’nin başkanlığını yaptığı gibi birçok derneklerde de yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

Bu çalışmalardan dolayı Prof.Dr.Esin Kahya ve Prof.Dr.Ayşegül Erdemir’in 2000 yılında yazdıkları “Bilimin Işığında  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tıp ve Sağlık Kurumları”  isimli araştırma kitabında (Tıbbın Derneklerle gelişmesinde rol oynayan bazı hekimler) bölümünde, kendisine geniş yer verilmiş, iki sayfalık bir bölümde Prof.Dr.Nihat Özyardımcı’nın biyografisi ve tıp konusunda dernekler yoluyla yaptığı tıbbi çalışmalar anlatılmıştır.

Binlerce öğrenci, onlarca asistan, uzman ve öğretim üyesi yetiştiren, çok sayıda kitap ve sayısız makaleye imza atan Prof. Dr. Nihat Özyardımcı 1 Mart 2004 tarihinde emekli olmuştur.

Hocamızı 18 Temmuz 2018 Çarşamba akşamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

                                                

PROF DR. NİHAT ÖZYARDIMCI HOCANIN KİTAPLARI

1-    KARASU, Nusret(Prof.Dr.); Özyardımcı, Nihat(Asistan). Çeşitli Yönleri ile Erzurum ve Çevresi : Ulusal Verem Derneği yayınları; 1968.

2-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Göğüs Hastalıkları Kitabı. Bursa:Uludağ Üniversitesi Basımevi; 1985.146 sayfa

3-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Plevra Hastalıkları (ders notu).1991.

4-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Göğüs Hastalıklarında Muayene Metodları Semptomlar ve Radyolojik İncelemeler(ders notu).1992.

5-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Yetişkin Tipi Tüberküloz. Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozları Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi; 1993,s.31-38.

6-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Tüberkülozda Tedavi. Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozları, Uludağ Üniversitesi Basımevi;1993,s.39-48.

7-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Plevra ve Plevra Hastalıkları.Nonspesifik Göğüs Hastalıkları Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1995,s.383-405.

8-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Primer Bronş Kanserleri. Nonspesifik Göğüs Hastalıkları Kitabı. Uludağ Üniversitesi Basımevi,1995,s.203-212.

9-    Özyardımcı, N.(Prof.Dr.)Pnömoniler-Bakteriyel Pnömoniler. Nonspesifik Göğüs Hastalıkları Kitabı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1995,s.75-87.

10-   Özyardımcı, N. Kunt Uzaslan E, Astmalının Eğitimi: Halk Astma Okulu Deneyimi.(Ed: Aydilek R.) Allerjik Hastalıklar ve Bronşial  Astma. Aktüel Tıp Dergisi, Cilt 2, Özlem Grafik Matbaacılık Ltd.Ştd.İstanbul, 1998,s.329-340.

11-   Özyardımcı, N. Solunum Sistemi Hastalıklarında Anamnez Alma, Semptomlar ve Radyolojik İncelemeler(Ed:Özyardımcı N.) Nonspesifik Akciğer Hastalıkları Kitabı. Cilt 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1999, s.103-125.

12-  Özyardımcı, N. Kunt Uzaslan Esra. Bakteriyel Pnömoniler ve Toplum Kökenli Pnömoniler. (Ed: Özyardımcı N.) Nonspesifik Akciğer Hastalıkları  Kitabı. Cilt 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1999. s.455-485.

13- Özyardımcı, N. Primer Bronş Kanseri. (Ed: Özyardımcı N.) Nonspesifik Akciğer Hastalıkları Kitabı. Cilt II. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1999, s.733-747.

14-  Özyardımcı  N. Plevra ve Plevral Hastalıklar. (Ed: Özyardımcı  N.) Nonspesifik Akciğer Hastalıkları Kitabı. Cilt II. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1999. s.1043-1068.

15-  Özyardımcı N. Şahin Gülay. Akut Solunum Yetmezliği. (Ed: Özyardımcı N.) Nonspesifik Akciğer Hastalıkları Kitabı. Cilt II. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1999. s.1111-1119.

16-  Özyardımcı N. Yetişkin Tipi Tüberküloz. (Ed: Özyardımcı N.) Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozları Kitabı. Cilt III. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1999. s.116-34.

17-   Özyardımcı N. Gürdal Yüksel E. (Düzenleyenler) Türkiye’de Göğüs Hastalıklarının Kuruluşunun 50.Yılı Anısına Prof.Dr.Nusret Karasu. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2000.

18- Özyardımcı N. 25.Yıl Akciğer Günleri (25.Kuruluş Yıldönümü Kongresi) Kongre Kitabı, (Ed: Özyardımcı N.) Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2000.

19-  Özyardımcı N. Karadağ Mehmet. (Düzenleyenler) 25.Yıl Klinik Albümü. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2000.

20- Özyardımcı N. 2000-2001 yılı Göğüs Hastalıkları Klinik Seminer Çalışmaları Kitabı. (Ed: Özyardımcı N.) Bursa 2001.

21- Özyardımcı N. Karaciğer Hastalıkları. (Ed:Özyardımcı N.) Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2001.

22- Özyardımcı N. Akciğer Hastalıkları El Kitabı. (Ed:Özyardımcı N.) Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2001.

23- Özyardımcı N, Karadağ M, Coşkun F. (Düzenleyenler) Prof.Dr.Orhan Öger Anısına. Uludağ Üniversitesi Basımevi,  Bursa 2002.

24- Özyardımcı N, Coşkun Funda, Erdoğan Bahadır B. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Özet Kitabı. Bursa 2002.

25-  Özyardımcı N, Merhum Prof.Dr.Orhan Öger’i Anma Toplantısı ve Akciğer Kanserlerinde Tanı ve Cerrahi Tedavi Metodları (Ed:Özyardımcı N.) Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2003.

26- Özyardımcı N, Akciğer Hastalıkları Tedavi Rehberi (Ed:Özyardımcı N.) Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2003.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.314]