Yayınlar & Projeler

2023 YILI

  • Kutlu, B., & Kartal, E. (2023). İnternet ve otonom dil öğrenimi bağlamında Alloprof sitesinin çözümlenmesi. Journal of Current Debates in Social Sciences, 6(2), 230–251. [Makale]

  • Avcı, A., Akramova, A., & Kartal, E. (2023). Fransızca ölmekte olan bir dil mi? Twitter da konu hakkında yapılan tartışmalara yönelik bir söylem çözümlemesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi, 5(2), 60-77. [Makale] 

  • Dalgıç, Ö. N., Çalışkan, D., & Kartal, E. (2023). Türkiye’deki çeviri konulu bildiriler üzerine kesitsel bir inceleme (1988-2019). İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, (19), 191–205. [Makale]

  • Akramova, A., Avcı, A., & Kartal, E. (2023). Instagramda yabancı dil olarak Fransızca öğreten hesaplar üzerine bir çözümleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi, (35), 1222–1241. [Makale]

  • Avcı, A., Akramova, A., & Kartal, E. (2023). Mütercim-tercümanlık ve çeviribilim alanında görev yapan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarındaki yayın performansları üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 6(2), 349–362. [Makale]

  • Kartal, E., & Büyüksaraç, Z. (2023). Etkili bir Fransızca öğretimi için öğretmen adaylarının görüş ve önerileri Bursa Uludağ Üniversitesi örneği. International Journal of Language Academy, 48(5), 57–75. [Makale]

  • Broutin, J., & Kartal, E. (2023). Instrumentation et instrumentalisation du document vidéo en classe de FLE: exemple d'une séquence didactique. Revue Traduction et Langues, 22(2), 14–38. [Makale]

  • Atan, N., & Çoban, E. N. (2023). Çeviri eleştirisi kapsamında Küçük Prens romanının Cemal Süreya, Tomris Uyar ve İpek Montanari çevirilerinin karşılaştırmalı çözümlenmesi. RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (35), 1531-1544. [Makale]

  • Atan, N. (2023). Yabancı dil eğitiminde oyunla öğretim. In S.T. Akçınar (Ed.), Oyunla öğretime geleneksel ve teknolojik yaklaşımlar (ss. 91-103). İstanbul: Efe Akademik Yayıncılık. [Kitap bölümü]

  • Atan, N., & Diop, T. (2023). The analysis of satisfaction levels of international students learning Turkish as a foreign language online during the pandemic. International Conference on New Horizons In Education Proceedings Book (pp. 787-798). INTE- 2023. [Tam metin bildiri]

2022 YILI


2021 Yılı


 2020 YILI

2019 YILI

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Mar-2021 09:02]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Şub-2024 14:58]

İçerik Görüntüleme : [3.365]