Hakkımızda

FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (1982)

İlk olarak 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde Fransızca Öğretmenliği adı altında açılan program, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü kapsamında yeniden yapılandırılmıştır. 1996 yılından beri Görükle yerleşkesinde varlığını sürdüren programda, 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulanmaya başlamıştır.

Adayların programa kayıt olabilmeleri için lise diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarından öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Programda öğrenim gören öğrencilerin Fransız Dili Eğitimi (Fransızca Öğretmenliği) Anabilim Dalı alanında lisans derecesini alabilmeleri için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından program için öngörülen 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerin tamamını başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programın amacı; Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, Fransız dili, kültürü ve genel dil öğretim yöntemleri konularında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı ve yaratıcı Fransızca öğretmenleri yetiştirmektir.

Ayrıca Erasmus değişim programları kapsamında, Fransa’daki birçok üniversiteyle öğretim üyesi ders verme hareketliliği ve öğrenci değişim programları yürütülmektedir. 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra programda, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans (2 yıl)  ve Doktora (4 yıl) eğitimleri de yürütülmektedir. Hâlihazırda Anabilim Dalında 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Dr. Araştırma Görevlisi görev yapmaktador. 

12 Temmuz 2021

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Kas-2019 17:25]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Tem-2021 15:32]

İçerik Görüntüleme : [3.413]