Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

Department of Business Administration

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 

Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

 

Ürün Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

 

Kooperatifçilik Anabilim Dalı

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı