2023 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Uluslararası Makaleler

 

A-SSCI, SCI, SCI- EXPANDED VE AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Şahal Hakan, İdil Önder, Canpolat Erdal, Özkan Mustafa, "Cu(II) Complexes Of New Sulfa Drug Schiff Base Ligands: Synthesis, Structural Characterization, Antimicrobial Activities, And Time-Killing Kinetics", Pleiades Publishing Ltd, Vol.49, 2023

 

B-Uluslararası Alan Endekslerinde Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Sarıoğlu Serhan, Demir Bulut, Ormancı Ümmühan, Çepni Salih, "Opinions Of Exam Question Writers And Teachers On Skill- Based Science Questions", Journal Of Teacher Education And Educators, Vol.12, Pp.327-347, 2023

Özel Ruhan, Kılınç Ahmet, "A Science Teachers Teaching Moves About Low And High Achieving Students: A Belief System Approach", Journal Of Teacher Education And Lifelong Learning, Vol.5, 2023

Tergenbayeva Zhuldyz, Karasholakova Lazzat, Çatar Sarıkurt Buket, Özdilek Zehra, Atasoy Emin, Kitapbayeva Almash, "Investigation Of Pre-Service Science Teachers' Knowledge Levels, Practical Experiences, And Perceived Competencies İn Teaching Biodiversity", Journal Of Turkish Science Education, Vol.20, Pp.695-717, 2023

Çalış Sevgül, Ergül Nimet Remziye, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Serbest Düşme Hareketine İlişkin Kavramsal Algıları", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol.10, Pp.102-126, 2023

Dil Önder, Şahal Hakan, Canpolat Erdal, Özkan Mustafa, "Synthesis, Characterization, Antimicrobial And Time Killing Activities Of New Sulfa-Derived Schiff Bases Coordinated With Cu(Iı).", Indonesian Journal Of Chemistry, Vol.23, Pp.831-842, 2023 (Escı)

Alp Gamze, Bulunuz Nermin, "Effect Of Web-Based Collaborative Learning Method With Scratch On Critical Thinking Skills Of 5th Grade Students", Participatory Educational Research, Vol.10, Pp.82-104, 2023

Demirezer, Ö., & İlkörücü, Ş. (2023). The Effects Of Web 2. 0 Tools On Seventh-Grade Students & Academic Achievement, Visual Literacy And Spatial Visualization. Journal Of Turkish Science Education, 20(4).

 

Ulusal Makaleler

  1. Ulakbim Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Özünlü Özgür, Çepni Salih, "Türkiye’de Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim İle İlgili Fen Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol.56, Pp.890-910, 2023

Çatar Buket, Özdilek Zehra, "Assure Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi", Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, Vol.11, Pp.79-111, 2023

Ercoşkun, D., & Ergül N. R. (2023). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları İle Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Milli Eğitim 52(240), 2829 –2862

Tosun, İ. E., &Amp; İlkörücü, Ş. (2023). Fen Eğitimi Alanında Yapılan Beyin Temelli Öğrenme Nitel Çalışmalarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8, 86-101.

İlkörücü, Ş., &Amp; Broutın, M.S.T. (2023). Matematik Öğretmenlerinin Beyin-Eğitim İlişkisini Derslerinde Uygulamalarına İlişkin Durum Çalışması. Uluslararası İnsan Ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8(1), 68-84.

Vardar Aslı, Şimşekli Yeter, "Investigating The Effect Of Using An Interactive E-Book On Academic Achievement, Attitude And Motivation", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal Of Uludag University Faculty Of Education, Vol.36, Pp.1147-1167, 2023,

Öztürk Kenan, Şimşekli Yeter, "Farklı Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Bilgisayar Ve Mobil Uygulama Destekli Etkinliklerin Etkililiğinin Araştırılması", Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, Vol.20, Pp.885-903, 2023

 

  1. Diğer Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 

Özünlü Özgür, Çepni Salih, "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim Yaklaşımına Dair Metaforik Algıları", Fen, Matematik, Girişimcilik Ve Teknoloji Eğitimi Dergisi,, Vol.6, Pp.230-243, 2023

Doğru Merve, Çepni Salih, "Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli Ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde İle Etkileşimi Ünitesi", Fen, Matematik, Girişimcilik Ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, Vol.6, Pp.74-101, 2023

Çalış Sevgül, Kahraman Nurcan, "Topluma Hizmet Uygulamaları Kapsamında Düzenlenen Bilim Şenliği Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri", International Journal Of Humanities And Art Researches, Vol.8, Pp.383-403, 2023

Çavdar Yüsra, Çalış Sevgül, "Üniversite Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği", International Journal Of Humanities And Art Researches, Vol.8, Pp.57-68, 2023

 

Kitaplar

  1. Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitap Editörlüğü Veya Bölüm Yazarlığı

Öztürk Kenan, Şimşekli Yeter, "Harmanlanmış Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Eğitimde Güncel Araştırmalar", Gece Kitaplığı Yayınevi, Pp.181-202, 2023

Özkan Merve Can, Şimşekli Yeter, "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Çevre Bilgi Düzeyleri Ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırma Ve Değerlendirmeler", Serüven Yayınevi, Ankara, Pp.31-44, 2023

Asa Arzu, Çalış Sevgül, "The Effect Of Home Experiments With Simple Tools On Types Of Scientific Process Skills: The Case Of Light Unit, New Frontiers İn Educational Sciences", Duvar Yayınları, Bursa, Pp.5-23, 2023

Çavdar Yüsra, Çalış Sevgül, "Fifth Grade Students' Views On Stem Activities For The "Human Environment" Unit, Eğitim Bilimlerinde Araştırma Ve Değerlendirmeler", Gece Publishing, Ankara, Pp.347-368, 2023

Asa Arzu, Çalış Sevgül, "Examınatıon Of Postgraduate Theses Prepared For Vırtual Laboratorıes İn Terms Of Some Varıables, Academic Research And Reviews İn Education Sciences", Platanus Publishing, Bursa, Pp.351-362, 2023

Pişkin Mehmet, Özkan Mustafa, "Yüzey Suyunda Fotokimya", Duvar Yayınları, İzmir, 2023

Özkan Ayşe Neslihan, Özkan Mustafa, Erdoğdu Makbule, "Onobrychis Miller’in (Fabaceae) Bazı Türlerinde Tohum Yüzeylerinin Araştırılması, Tarım Ve Doğa Bilimlerine Güncel Bakış", İksadyayinevi, Ankara, Pp.157-190, 2023

Acar Sara, Bulunuz Nermin, "Introductıon Of Formatıve Assessment Probes And The Other Formatıve Assessment Technıques For The Scıence Chapter “Matter And Change”, Education &Amp; Science 2023-Iv", Efe Academy Publishing, İstanbul, Pp.151-175, 2023

Alp Gamze, Bulunuz Nermin, "Developmental Theorıes On Concept Development And Theorıes Of Conceptual Change, Contemporary Educational Research", Palet Yayıncılık, Konya, Pp.83-99, 2023

Oyanık Aleyna, Bulunuz Nermin, "The Investıgatıon Of Change In Expectatıons Of Preservıce Scıence Teachers About Stakeholders In The Clınıcal Supervısıon Model Process, Advances İn Education Sciences", Platanus Publishing, İstanbul, Pp.157-185, 2023

 

 

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek Lisans Tezleri

MERVE DOĞRU (2023). PQ4R üstbiliş okuma stratejisinin 7. sınıf öğrencilerinde üstbilişsel düşünmeye, okuduğunu anlamaya ve fen bilimleri akademik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Salih ÇEPNİ)

PEMBE TURAN (2023). Ortaokul öğrencilerinin sosyobilimsel bir konu olan orman yangınlarının çıkışına yönelik bilimsel muhakeme türlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN)

HAZAL KARABEL (2023). Fen bilgisi öğretmen adaylarının okuduğunu anlama stratejileri ve epistemolojik inançları arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet KILINÇ)

DERYANUR ÇELİK (2023). Fen bilimleri öğretmenlerinin sosyal hiyerarşileri ile epistemolojileri arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet KILINÇ)

SARA ACAR (2023). Biçimlendirici değerlendirme tekniklerinin ve biçimlendirici yoklama sorularının beşinci sınıf 'Madde ve değişim' ünitesi kapsamında uygulanması: Bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Nermin BULUNUZ)

ALEYNA OYANIK (2023). Fen bilgisi uygulama öğrencilerinin ve uygulama öğretmenlerinin klinik danışmanlık modeline göre yürütülen öğretmenlik uygulaması dersi hakkında görüş ve beklentilerindeki değişimin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Nermin BULUNUZ)

BURAK YAVUZ (2023). Öğrenme istasyonları tekniğinin altıncı sınıf öğrencilerinin 'Elektriğin İletimi' ünitesindeki kavramsal anlama düzeylerine ve görüşlerine etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Nermin BULUNUZ)

GÜLİZ ŞEN (2023). Tübitak 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında öğretmenlerin proje ve proje danışmanlık süreçlerine ilişkin görüşlerinin sosyal medya üzerinden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Doç. Dr. Dilek ZEREN ÖZER)

ELİF ŞEYMA ALTUNSOY (2023). Çevrimiçi eğitimde tahmin-açıklama-gözlem-açıklama yönteminin beşinci sınıf sürtünme kuvveti konusundaki kavramsal anlamaya etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Doç. Dr. Dilek ZEREN ÖZER)

SENA NUR ÇOLAK (2023). 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına göre yedinci sınıf fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerin bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Doç. Dr. Sevgül ÇALIŞ)

GAMZE KORKMAZ (2023). Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin fene katılımı ve aile desteği ilişkisi: Beklenti- değer teoremi perspektifi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Doç. Dr. Nurcan KAHRAMAN)

BARIŞCAN SAVAŞ (2023). Ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançları, başarı duyguları ve hedef yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modellemesi çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Doç. Dr. Mehmet DEMİRBAĞ)

 

Doktora Tezleri

GÜL YILMAZ (2023). Okul öncesi eğitimde stem yaklaşımının kullanımı: Oyun temelli mühendislik tasarım uygulamaları. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Salih ÇEPNİ)

SERHAN SARIOĞLU (2023). Bilimsel süreç becerilerinin yapay zekâ ile yordanması, öğrenciler ve üstün yetenekli öğrencilerdeki etkililiği. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman:Prof. Dr. Salih ÇEPNİ)

MUSTAFA ACAR (2023). Bir zihin mimarisi modelinin öğrencilerin fen ve matematik başarılarını yordama durumunun incelenmesi: 2019 TIMSS sınavı. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman:Prof. Dr. Ahmet KILINÇ)

UĞUR BİLİR (2023). Webquest destekli araştırma ve sorgulama yaklaşımının 6.sınıf öğrencilerinin fen akademik başarıları, eleştirel düşünme becerileri ve teknolojiye yönelik tutumları üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. ( Danışman: Prof. Dr. Zehra ÖZDİLEK)

PELİN YILDIRIM (2023). Fen bilimleri dersinde uygulanan STEM ve STEAM etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, motivasyonlarına, yaratıcılıklarına ve girişimciliklerine etkisinin incelenmesi: Karma yöntem araştırması. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (İkinci Danışman: Prof. Dr. Zehra ÖZDİLEK)

TÜRKAN ÇAKMAK ARAS (2023). Sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan klinik danışmanlık modeli'nin paydaşlar açısından değerlendirilmesi: Fen bilimleri, matematik, Türkçe ve hayat bilgisi ders gözlemleri. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Nermin BULUNUZ)

GAMZE ALP (2023). Fen bilimleri dersinde dijital teknolojiler ile zenginleştirilmiş öğretim materyallerinin öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerine ve kavram geliştirme süreçlerine etkileri. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Nermin BULUNUZ)

 

Bilimsel Araştırma Projeleri

A-Devam Eden Veya Başarı İle Tamamlanmış Ab Çerçeve Programı Bilimsel Araştırma Projesinde Koordinatör / Baş Araştırmacı Olmak

Doç. Dr. Mehmet Demirbağ Ab - Ka201 - Enhancement Of Steam Teachers’ Discipline- Specific Pedagogies Through Robotic And Coding Curriculum Embedded İn Online Environment, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2023

B-Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN TUBİTAK- 2237 Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi, 2023

Doç. Dr. Mehmet Demirbağ TUBITAK - 1001 - E-Argümantasyon: Fen Eğitimine Yönelik Yenilikçi Bir Yazılımın Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2023

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Şub-2024 08:50]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Şub-2024 07:57]

İçerik Görüntüleme : [355]