GİDEN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER (29.04.2019)

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Farabi Değişim Programı kapsamında 2019-2020 Akademik Yılında diğer Yükseköğretim kurumlarına gitme hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve en geç 09 Mayıs 2019 tarihine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir: 

1. ÖĞRENİM PROTOKOLÜ  

Öğrenim protokolü, Farabi Değişim Programından yararlanacağınız 2019-2020 Güz / Güz ve Bahar döneminde karşı Üniversitede alacağınız dersleri ve bunların geri döndüğünüzde Uludağ Üniversitesinde hangi derslere sayılacağını gösteren ve derslerin AKTS'lerini içeren bir belgedir. Belge, ders eşleştirmelerini göstermekte ve hatalı hazırlanması dönem uzamasına neden olabilmektedir.

Bu belgeyi doldurmak için öncelikle gideceğiniz yükseköğretim kurumundan (web sayfasından ya da doğrudan) bölümünüz ders planını (4 yıllık programın tümünü) temin etmelisiniz. Daha sonrasında; eğer Farabi programından yararlanmasaydınız yani Bursa Uludağ Üniversitesinde kalsaydınız almanız gereken dersleri (AKTS yükü dahilinde) dönem bazında dikkate alıp bu derslerin karşılıklarını gideceğiniz bölümün programında bulmaya çalışınız. Daha sonra öncelikle karşı Üniversitenin güz döneminde bölümünüzle eşdeğerliliği olan dersleri protokolün sol tarafına; bu derslerin Bursa Uludağ Üniversitesindeki karşılıklarını da sağ taraftaki sayılacak dersler kısmına yazınız. Özellikle zorunlu derslerde içerik uyuşması önemlidir (Bir zorunlu dersin karşılığı aynı içerikte olmak kaydıyla seçimlik ders olabilir). Derslerin bire bir AKTS yükleri uyuşmayabilir. Ancak karşı üniversitede bir dönemde alacağınız toplam AKTS, Uludağ Üniversitesinde sayılacak derslerin toplam AKTS'sinden az olamaz. Öğrenim protokolü için ön hazırlığınızla birlikte bölüm Farabi koordinatörünüz ile görüşünüz.

Öğrenim protokolü Güz dönemi için 4 nüsha ve ikinci dönem de değişimden yararlanıyorsanız Bahar dönemi için 4 nüsha olmak üzere toplam 8 nüsha halinde mutlaka bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanır (Derslerin yıllık olduğu bölümlerde öğrenim protokolü güz+bahar için birleşik şekilde ve sadece 4 nüsha halinde  hazırlanabilir). Her nüshada öğrencinin ve bölüm koordinatörünün ıslak imzası olmalıdır. Öğrenim protokolü imzalandıktan sonra  en geç 09 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki evraklarla birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğü'ne öğrenci tarafından teslim edilmelidir.  

2. ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 

Bilgisayar ortamında 2 nüsha halinde hazırlanacaktır. Her nüshada hem öğrencinin ve hem de bölüm koordinatörünün ıslak imzası olmalıdır. Belgeye 2 adet güncel vesikalık fotoğraf yapıştırmayı veya bilgisayar ortamında yüklemeyi unutmayınız.

3. ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ  

Bilgisayar ortamında 1 nüsha halinde hazırlanacaktır. Belgede kendi adınıza açılmış banka hesap bilgileriniz (IBAN dahil) yer almalıdır. 

4. ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

Bilgisayar ortamında 2 nüsha halinde hazırlanacak ve imzalanacaktır.

5. ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ 

Bilgisayar ortamında 1 nüsha halinde hazırlanacak ve imzalanacaktır.

6. TAAHHÜTNAME (1 Adet) 

7. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ (1 Adet)

Kamu veya özel teşebbüste çalışmadığınızı gösteren bu belgeyi herhangi bir SGK Müdürlüğünden alabilirsiniz. Yada daha önce sigortalı olarak çalıştıyasın e-devlet şifresiniz ile www.turkiye.gov.tr adresinden Kurumlar > Sosyal Güvenlik Kurumu > SGK Tescil ve Hizmet Dökümü linkinden barkodlu belge oluşturarak bu belgeyi temin edebilirsiniz. Daha önce çalımadıysanız e-devlet üzerinden temin etmeyiniz.  

8. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 Adet)

 

İLGİLİ BELGELERİN TÜMÜNÜN EN GEÇ 09 MAYIS 2019 TARİHİNE KADAR FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

AKSİ TAKDİRDE FARABİ PROGRAMINDAN YARARLANMANIZ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR.

BELGELERİNİZDE DÜZELTİLMESİ GEREKEN HATALARIN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK SON GÜNÜ BEKLEMEMENİZ TAVSİYE OLUNUR.

Değişimden mazeretleri nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan öğrencilerin feragat dilekçesi ile Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [29-Nis-2019]

Duyuru Görüntüleme : [2.045]