Öğrenim Hareketliliği Gidiş Belgeleri

GİDİŞ BELGELERİ

1. Karşı Kurumun Başvuru Formu (Application Form)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır. Bu form gidilecek üniversitenin web sitesinden öğrenci tarafından temin edilir. Alternatif olarak, bu form karşı taraftan e-mail yoluyla da iletilebilir veya gidilecek üniversite tarafından online başvuru yapılması istenebilir. Doldurulduktan sonra Erasmus Ofisi'ne getirilecektir. Online başvuru ise; bir çıktısı Erasmus Ofisi'ne getirilir.

2. Kalınacak Yer için Başvuru Formu (Accommodation Form)

Varsa, "Karşı Kurumun Başvuru Formu" ile aynı şekilde elde edilir ve doldurulur.

3. İngilizce Transkript

Enstitü/Fakülte/MYO öğrenci işlerinden İngilizce olarak iki kopya olarak alınacaktır.

4. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) [LA]

LA, Erasmus Programı kapsamında karşı kurumda alınacak dersleri içeren bir belgedir. Bu dersler bölüm koordinatörüyle birlikte seçilmelidir. Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Bu belge bölüm koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra diğer belgelerle birlikte öğrenci tarafından Erasmus Ofisi'ne getirilir.

Learning Agreement

Learning Agreement (nasıl doldurulacağına ilişkin açıklama)

ISCED Kodları - Subject Area Code (Alan Kodları)

5. Akademik Eşdeğerlik Belgesi

Karşı kurumda alınacak derslerin hareketlilik sonunda hangi derslere karşılık geleceğini gösteren belgedir. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup öğrenci tarafından imzalandıktan sonra UÜ fakülte/bölüm koordinatörüne teslim edilir. UÜ'de yapılacak olan ders denklikleri ve eşdeğerlik belgeleri hakkında bilgi almak için "Akademik Tanınma Rehberi"nden yararlanılabilir.

Akademik Eşdeğerlik Belgesi

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Tem-2020]

İçerik Görüntüleme : [3.641]