Öğrenim Hareketliliği - Başvuru ve Tanınma

BAŞVURU

Erasmus hareketliliklerinden yararlanmanın tek yolu BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından açılan ilanlara başvurup seçilmiş olmaktır. Bu süreçten geçmeyen öğrenciler Erasmus hareketliliğinden yararlanamazlar.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları normal şartlarda her dönem başında olmak üzere yılda iki kez alınır. Güz döneminde gitmek için yapılan başvurular yaklaşık olarak Şubat-Mart, bahar dönemi başvuruları ise Eylül-Ekim aylarında alınır. Bu tarihler akademik takvime göre değişiklik gösterebilir. Bütçenin yeterli olmaması veya ortaya çıkabilecek başka durumlar sebebiyle bazı dönemlerde başvuru alınmayabilir. Her bir başvuru dönemine ait detaylı başvuru takvimleri BUÜ Erasmus web sitesinin duyurular kısmında ilan edilir.

Erasmus öğrenim hareketliliği için gerekli asgari şartlar taşınıyor ise,  BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen tarihler arasında UKEY ve Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılır. Her iki platform üzerinden başvuru yapılması zorunludur. Platformların herhangi birinden geçerli başvuru yapmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

Başvuran adaylar başarı puanlarına (Genel Akademik Not Ortalaması %50 + Yabancı Dil Puanı %50) göre, kendi bölümleri içinde tüm kademelerle birlikte (lisans, yüksek lisans ve doktora) değerlendirilir ve Erasmus Koordinatörlüğü tarafından durumları belirlenir.

Durumlar: Uygun, Asil, Beklemede, Yedekten Asil, Feragat, Vazgeçti ve Geçersiz.

Ön yerleştirme sonucuna göre, başvuru şartlarını taşıyan ve yerleşebilecek durumdaki öğrenciler "Uygun" olarak belirlenir.

Ön yerleştirme sonuçlarına itiraz için verilen sürenin sonunda, varsa yapılan itirazlar değerlendirilir ve nihai yerleştirme sonuçları ilan edilir. Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Asil” olarak seçilen öğrenciler seçildikleri üniversitenin başvuru sürecini takip etmek ve başvurusunu tamamlamaktan sorumludur. 

Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Beklemede” olarak seçilen öğrenciler takvimde belirtilen tarihe kadar feragat olması halinde, “Yedekten Asil” olarak yerleştirilmelerine ilişkin Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilir. Takvimde belirtilen tarihten sonra yedek öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaz. Bu durumda, yedek öğrenciler ortalama puanları kırılmaksızın ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketliliklerine başvuru yapabilirler.

İlgili ilanda verilen süre içinde feragat eden adayların UKEY üzerindeki durumları “Feragat”, süre aşıldıktan sonra feragat edenlerin durumu “Vazgeçti” olarak güncellenir. Başvuru için geçerli koşulları sağlamayan adaylar “Geçersiz” olarak görüntülenir. Durumu Vazgeçti olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanır. Durumu Feragat ve Geçersiz olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanmaz.

Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra, takvimde belirtilen gün ve saatte oryantasyon (bilgilendirme) toplantısı Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 

Öğrenim Hareketliliği Başvurusu Değerlendirme Kriterleri

Yeterlilik Puanının Hesaplanması

GANO %50 (toplam 100 puan üzerinden) + Yabancı Dil Puanı %50 (toplam 100 puan üzerinden)

 * 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre; kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış dahi olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile, 23 Temmuz 2016 tarih 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca korunma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***Birinci derece yakınlar: anne, baba, çocuklar ve eş

****6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin akabinde Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi

Deprem felaketine yönelik esneklik ve uygulamaların kapsamı 2020,2021,2022 ve 2023 proje dönemleri için uygulanacaktır.

Öğrenim Hareketliliğinin Tanınması

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan derslerinin misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin kredileri ve notları ile transkriptleri BUÜ tarafından tam olarak tanınır ve Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirilir. Karşı kurumda alınıp başarısız olunan derslerin karşılıkları BUÜ'de alınır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Mar-2020 11:16]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-Oca-2024 06:13]

İçerik Görüntüleme : [16.612]