ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ - Genel Bilgiler
Staj Hareketliliği Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, program ülkelerinde gerçekleştirebileceği staj hareketi faaliyeti ile öğrencinin mesleki deneyim elde ederek eğitim öğretimden iş hayatına daha rahat geçiş yapabilmeleri için gerek duyulan becerileri kazanabilmesinin amaçlandığı bir hareketlilik türüdür.

Erasmus Staj Hareketliliği Koşulları Nelerdir?

Erasmus Staj Hareketliliği genel şartları:

GANO: Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50.

Dil Puanı: B2 seviyesinde (en az 75/100 puan) dil puanı

Mezuniyet sonrası staj: Mezuniyet sonrası staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru esnasında aktif öğrenci olması

Staj yapılacak alan: Staj yapılacak sektörün öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olması  (Farklı bir alanda veya sektörde staj hareketliliği gerçekleştirilemez.)

Erasmus Staj Hareketliliğinden Kimler Faydalanabilir? 

Her öğrenim kademesinde bulunan öğrenciler staj hareketliliği gerçekleştirebilir ancak yüksek lisans ve doktora öğrencileri bilimsel araştırmalarını yürütmek için staj hareketliliği yapamaz. Yapılacak staj akademik bir çalışma değil, iş deneyimi kazanma kapsamında gerçekleştirilmelidir. Hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler staj hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Başvuru esnasında aktif öğrenci olmak kaydıyla mezun olduktan sonraki bir yıl içinde staj hareketliliği gerçekleştirilebilir.

Erasmus Staj Hareketliliğinde Süre Ne Kadardır?

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 2 ile en fazla 12 ay arasında bir süre olabilir. Bu süreye öğrenim ve staj hareketlilikleri dahildir. Maksimum süre olan 12 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla kez öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanılabilir.

Staj Yeri Özellikleri

Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğunda olup staj yerinin uygunluğu ile ilgili sorular bölüm koordinatörüne danışılmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2020 13:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Ara-2022 06:35]

İçerik Görüntüleme : [11.278]