ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ - Genel Bilgiler
Staj Hareketliliği Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, program ülkelerinde gerçekleştirebileceği staj hareketi faaliyeti ile öğrencinin mesleki deneyim elde ederek eğitim öğretimden iş hayatına daha rahat geçiş yapabilmeleri için gerek duyulan becerileri kazanabilmesinin amaçlandığı bir hareketlilik türüdür. Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. 

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak, staj yapılacak ekonomik sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. […]

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)  

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Erasmus Staj Hareketliliği Koşulları Nelerdir?

Erasmus Staj Hareketliliği genel şartları:

GANO: Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50.

Dil Puanı: Stajını akademik kurumlar dışındaki kurumlarda yapmak isteyen öğrenciler için B1 (en az 60/100), stajını akademik kurumlarda yapmak isteyen öğrenciler için B2 seviyesinde (en az 75/100 puan) dil puanı

Mezuniyet sonrası staj: Mezuniyet sonrası staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru esnasında aktif öğrenci olması

Staj yapılacak alan: Staj yapılacak sektörün öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olması  (Farklı bir alanda veya sektörde staj hareketliliği gerçekleştirilemez.)

Erasmus Staj Hareketliliğinden Kimler Faydalanabilir? 

Her öğrenim kademesinde bulunan öğrenciler staj hareketliliği gerçekleştirebilir ancak yüksek lisans ve doktora öğrencileri bilimsel araştırmalarını yürütmek için staj hareketliliği yapamaz. Yapılacak staj akademik bir çalışma değil, iş deneyimi kazanma kapsamında gerçekleştirilmelidir. Hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler staj hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Başvuru esnasında aktif öğrenci olmak kaydıyla mezun olduktan sonraki bir yıl içinde staj hareketliliği gerçekleştirilebilir.

Erasmus Staj Hareketliliğinde Süre Ne Kadardır?

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 60 gün ile en fazla 360 gün arasında bir süre olabilir. Bu süreye öğrenim ve staj hareketlilikleri dahildir. Maksimum süre olan 360 günü aşmamak kaydıyla birden fazla kez öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanılabilir.

Kısa dönem doktora staj hareketliliği en az 5 gün en fazla 30 gün arasında bir süre olabilir.

Her bir staj ilanında, ne kadar süre ile hangi tarihler aralığında faaliyet gerçekleştirileceği belirlenir. Öğrenciler, BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen yönergede belirtilen tarih aralığı ve süreye tabiidir.

Staj Yeri Özellikleri

Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğunda olup staj yerinin uygunluğu ile ilgili sorular bölüm koordinatörüne danışılmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2020 13:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Şub-2024 08:22]

İçerik Görüntüleme : [20.383]