Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
!-Birim Bilgisi Yok-!
ENG
2020 Yılı Akademik Faaliyetler

Yüksel, S. (2020). Geçmişten günümüze öğretmenlik mesleğinin gelişimi ve mesleğin geleceğine ilişkin yönelimler. D. Peker Ünal & F. Demir (ed.). Eğitime adanmış yarım asır Prof. Dr. Tayip Duman'a armağan. Ankara: Pegem Akademi. 

Kaya, G , Şahin, E., & Özkılıç, R . (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi(Bursa İli Örneği). Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 5 (6), 100-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar/issue/58060/830364

Şahin, Ş., Birinci, Y. Z., Sağdilek, E., Vatansever, Ş., Pancar, S., Şahin, E., & Kızıltan, E. (2020). A Comparative of finger tapping test scores elite athletes, art, foreign languages and computer-instructional technology students. International Journal of Curriculum and Instruction, 12, 379-386. 

Şahin, Ş., Şahin, E., Sağdilek, E., Vatansever, Ş., Birinci, Y. Z., Güngör, A. K. & Kızıltan, E. (2020). The comparison of mental rotation performances and academic achievements in students of the faculty of sport sciences and education sciences. Journal of Education and Learning, 9 (3), 66-72. 

Açar, A. & Yücel Toy, B. (2020). Sivil toplum kuruluşları (STK) dokümanlarının öğretmen eğitimindeki ekonomik ve politik olgular bakımından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (75), 480-498. 

Tosuntaş, Ş. B. (2020). Diffusion of responsibility in group work: Social loafing. Journal of Pedagogical Research, 4(3), 187-202. https://doi.org/10.33902/JPR.2020465073

Tosuntaş, Ş. B., Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2020). Adolescents’ eveningness chronotype and cyberbullying perpetration: The mediating role of depression-related aggression and anxiety-related aggression. Biological Rhythm Research, 51 (1), 40-50. doi: 10.1080/09291016.2018.1513132

Tosuntaş, Ş. B., Çubukçu, Z., & Beauchamp, G. (2020). Transition from blackboard to interactive whiteboard: Examining teachers' interactive whiteboard acceptance and use. Electronic Journal of Social Sciences, 19(76), 1720-1740. DOI: 10.17755/esosder.725694

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Mar-2021 16:26]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Mar-2021 22:52]

İçerik Görüntüleme : [412]