Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
!-Birim Bilgisi Yok-!
ENG
2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Ormancı, Ü., Kaçar, S., & Çepni, S. (2022). Investigating the acquisitions in the science teaching program in terms of life skills. International Journal of Research in Education and Science, 8(1), 70-92.

Arıoğlu, S., Kıryak, Z., Ormancı, Ü., & Çepni, S. (2022). Views of STEM-trained Teachers on STEM Education in Türkiye. Journal of STEM Teacher Institutes, 2(2), 39–54.

Ülger, B. B., Ormancı, Ü., & Çepni, S. (2022). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geliştirdikleri ders planlarındaki günlük yaşamla ilişkilendirme durumları hücre örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 91-106.

Kaçar, S., Ormancı, Ü., Özcan, E., Balım, A. G., & Urhan, O. (2022). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlara Yönelik Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 1830–1890.

Sezer Başaran, E., & Altun, M. (2022). Lisans Programındaki Matematik Öğretimi Derslerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 109–147.

Sezer Başaran, E., & Çakan, M. (2022). Role of Teacher Quality and Working Conditions in TIMSS 2019 Mathematics Achievement. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 15(2), 395–419.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [20-Eki-2023 13:40]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Eki-2023 13:47]

İçerik Görüntüleme : [60]