Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

YABANCI DİLLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI

Öğretim Dili:         İngilizce & Türkçe

Öğretim Süresi      :1+4 Yıl

Hazırlık Programı :Var (İngilizce)

Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı olarak, Görükle Kampusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin İngilizce Öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. 1998 yılına kadar lisans programını sürdüren Anabilim dalında 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır. 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulanmaya başlamıştır.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının temel amacı, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere İngilizce dersi verecek eğitimcilerin yetiştirilmesidir. İkinci öğretim de mevcuttur. Mezunlar, özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni, ihracat-ithalat yapan işletmelerde, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medyada ve diğer ticari kuruluşlarda çalışabilirler.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının vizyonu, bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli İngilizce öğretmenleri  yetiştirmenin yanı sıra eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Anabilim dalı olmaktır.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının misyonu, Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin öğretmenler yetiştirmek.

İngiliz dil eğitimi ve öğretmenliği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmak. Toplumun gereksinim duyduğu konularda kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, kurumların ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek. Bilimsel ve kültürel değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları,

·            Özel ve resmi ilk ve ortaöğretim kurumlarında

·            İhracat-ithalat yapan işletmelerde

·            Tercüme bürolarında

·            Turizm işletmelerinde

·            Medyada ve diğer ticari kuruluşlarda

Her yıl yaklaşık 160 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.  İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim dalımızda 4 doçent, 7 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, 1 yabancı uyruklu öğretim görevlisi ve 3 okutman olarak toplam 29 öğretim elemanı bulunmaktadır. Anabilim dalımızda ELT (İngiliz Dili Öğretimi) alanında yüksek lisans programı 1988 yılında bir kez açılmış ve 1998 yılından 2011 yılına kadar sürekli olarak devam etmiştir. Programımız 2014-2015 akademik yılından itibaren tekrar yeni öğrenci kabul etmeye başlamıştır ve halen aktif olarak öğretim yapılmaktadır.

 

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI TANITIMI

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, ülkemizin Almanca öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılmış ve 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. Anabilim Dalımızda 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan lisans programı uygulanmaktadır. 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulanmaya başlanmıştır. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimiz yapılan düzey belirleme sınavı sonucu ya birinci sınıftan yada U. Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıllık hazırlık sınıfında yoğun Almanca eğitimi aldıktan sonra lisans eğitimine başlamaktadırlar. Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz Almanca öğretmenliği programının yanı sıra Eğitim Fakültesi bünyesindeki İngilizce Anabilim Dalında yan dal eğitimi de yapabilmektedirler.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans programı da sunulmaktadır. Yüksek Lisans Programı hakkında ayrıntılı bilgileri U. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden edinilebilirsiniz.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalımızda 1 Profesör,  2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi , 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Erasmus ve Secondos programı çerçevesinde 4 Alman ve 1 Avusturya üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması vardır. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz Erasmus ve Secondos Programı kapsamında aşağıdaki üniversitelerden birinde 1 veya 2 dönem öğrenim görebilmektedirler.

Ersamus / Secondos programı kapsamında işbirliği yapılan üniversiteler:

1. Universität Hamburg (Almanya)

2. Friedrich Schiller Üniversität (Jena, Almanya)

3. Technische Üniversität Dresden (Almanya)

4. Pädagogische Hochschule (Scwäbisch-Gmünd, Almanya)

5. Universität Innsbruck (Avusturya) (Ersamus)

    Universität Innsbruck (Avusturya) (Secondos)

Anabilim Dalımızda bir seminer kütüphanesi , dersliklerde akıllı tahta ve projeksiyon bulunmaktadır.

 

FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TANITIMI

Öğretim Dili: Fransızca ve Türkçe

Öğretim süresi: 4+1

Hazırlık Programı: Var (Fransızca)

1. Anabilim Dalı Hakkında

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği programı, Fransızca öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 1998 yılına kadar lisans programını sürdüren Anabilim Dalında 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır. 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Zorunlu Hazırlık sınıfı uygulanmaya başlanmıştır. Her eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam ederler ve başarılı olanlar anabilim dalındaki lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Anabilim Dalımızda toplam 285 öğrenci kayıtlıdır. 

Anabilim Dalımızda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 yabancı uzman ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere, toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana Anabilim Dalımız bünyesinde en az bir yabancı uzman bulundurmaya özen göstermektedir.

Anabilim Dalımızda, Fransız Dili Eğitimi Yüksek lisans programı Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1992 yılı itibariyle eğitime başlamış ve halen Eğitim Bilimler Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir. Anabilim Dalımızda Fransız Dili Eğitimi Doktora Programı ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Halen lisansüstü programlarımızda toplam 25 öğrenci kayıtlıdır. 

 2. Mezunların İş İmkânları

Anabilim dalımızdan mezun olan öğrenciler başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ve dil öğrenme merkezlerinde Fransızca öğretmeni olarak çalışma olanakları bulabilmektedir. Ayrıca Bursa ve bölgesi Fransız firmalarının yoğunlukta bulunduğu ve yaklaşık olarak 100.000 kişiye istihdam sağladığından, Fransızca yabancı dil olarak ayrıca bir öneme sahiptir. Bu nedenle mezunlarımız Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar dışında ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer kurum ve kuruluşlarda iş olanakları bulabilmektedirler.

 

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr