Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Programın Amacı

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, kuramsal ve uygulamalı dört yıllık eğitimin ardından sürekli değişen dünya ve ülke koşulları altında içinde bulundukları eğitim sistemine en yararlı olabilecek mesleki gelişime açık nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

Okulöncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında toplam 54 öğrenci ile öğretime başlamış,  2002-2003 eğitim-öğretim yılında ise bu 54 öğrenci ile ilk mezunlarını vermiştir. 2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren II.Öğretime öğrenci almaya başlanılmıştır.

Programın Görevi

Okul Öncesi Eğitim Kurumları’na yönelik olarak Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir ana bilim dalı olmaktır.

Donanım ve Mekân Olanakları

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim ve eğitim, donanımlı derslik, laboratuvar ve işliklerinde yürütülmektedir.

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen okullarda 5.yarıyılda Okul Deneyimi, 7. ve 8.yarıyıllarda Öğretmenlik Uygulaması dersleri yürütülmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları

Mezunlarımız Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullardaki anasınıfları ve bağımsız anaokulları ile özel kurum ve kuruluşlara bağlı anaokullarında, kreşlerde ve çocuk kulüplerinde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

 

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, öğrencilere genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği alanında bilgi ve beceri eğitimi veren dört yıllık bir lisans programıdır. Programda, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen ilköğretim okullarında 6.yarıyılda Okul Deneyimi ve 7.8.yarıyılda Öğretmenlik Uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Programın Amacı

Sınıf Öğretmenliği alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış çağdaş öğretmenler yetiştirmektir.

Programın Görevi

Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Akademik Kadro

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ve 2 araştırma görevlisiyle zengin bir kadroya sahiptir.

Donanım ve Mekân Olanakları

Öğretim ve eğitim etkinlikleri, donanımlı derslik, laboratuvar ve işliklerde sürdürülmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları

Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapabilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Topluluğu

2016-2017 yılında Sınıf Öğretmenliği Topluluğu (SÖT) kurulmuştur. SÖT yapmış olduğu çeşitli akademik ve sosyal faaliyetlerle sınıf öğretmeni adaylarının birbirlerini yakından tanımalarını sağlamakta ve kendilerinin bölüme aidiyet duygusunu geliştirmektedir.

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr