Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Türkçe Eğitimi Bölümü

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretime başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü, ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bölümümüzde 11 öğretim elemanı ile 3 araştırma görevlisi bulunmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler verilmektedir.

İlke ve Değerlerimiz

Türkçe Eğitimi Lisans Programının hedefi, Türkçe Eğitimi alanında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek beceri, bilgi, deneyim ve tutuma sahip, eleştirel ve analitik düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal-uluslararası düzeyde takip edebilecek yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmektir.  Türkçe öğretiminde yaklaşımları, araştırma yöntem ve teknikleri, bu alandaki uygulamaları, Türk kültür ve sanatını geliştirmek; bu alandaki güncel bilgilerin edinilmesine ortam hazırlamak, oluşturulacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temellere dayandırılması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesini sağlamak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırarak bu nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak programın temel ilkeleri arasındadır.

Misyonumuz

Türk dilinin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek, alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak, bilimsel araştırmalarda ve mesleki faaliyetlerde güncel yöntem ve teknolojilerden yararlanabilmek, çağdaş niteliklere uygun öğretmen yetiştirebilmek, mezuniyet sonrasında edindiklerini uygulayabilme yetisine kavuşan bireyleri topluma kazandırmak, mezunlarımızın istihdam edildiği kuruluşlarla işbirliği ve etkileşim içerisinde bulunabilmek bölümümüzün misyonları arasındadır. Bu amaçla, yapılacak çalışmalarla sürekli gelişip yenileşmeyi sağlayabilmek, Türk edebiyatının temel eserlerini tarihi akış içerisinde incelemek, özelliklerini görmek ve bunları yorumlayarak sonuçlara gitmek, dilin ve edebiyatın eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak esastır. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak, Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak gibi kazanımlar ve beceriler programın diğer misyonları ve geniş görüşlülüğü arasındadır.

Vizyonumuz

Alanında uzman, iyi bir Türkçe eğitimi almış bireyler, temel becerilere yönelik öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, alanıyla ilgili ölçme, değerlendirme ve program geliştirmede donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu noktada bireyin kendisini yenilemesine, eğitim bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki ilerlemeleri sürekli takip etmesine olanak sağlamak da bölümümüzün vizyonları arasındadır.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları
*MEB’e bağlı okullar
*Özel ilköğretim okulları
*Özel dershaneler
*Çeşitli basın yayın kuruluşları

*Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri

*Yunus Emre Enstitüsü

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Hakkında

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ortaya çıkan Sosyal Bilgiler Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2008–2009 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan bu  program da, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm, 4+4+4 uygulamasına geçilmesiyle birlikte ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına yönelik bir program olmuştur. Öğretmenlik mesleği eğitimi kapsamında ise, Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliğiyle belirlenen ortaokullarda staj kapsamında, 7. dönem güz yarıyılında Okul Deneyimi ve 8. dönem bahar yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması olmak üzere toplam iki yarıyıl boyunca okul ve öğretmenlik deneyimi kazanmaları sağlanmaktadır. 

Programın Amacı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış Atatürkçü, çağdaş, ulustan yana, laik eğitimi savunan Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını koruyan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Görevi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın misyonu, ortaokullara yönelik olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir ana bilim dalı olmaktır.

Donanım ve Mekân Olanakları

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim, teknoloji donanımlı dersliklerde yapılmaktadır.

Çift Ana Dal ve Lisansüstü Eğitim Olanakları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında öğretmen adaylarına çift ana dal yapabilme olanağı sunulmaktadır. Bu program kapsamında okuyan öğretmen adayları Eğitim Fakültesinin Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde veya başka bir fakülte bünyesinde ikinci bir diplomaya sahip olma şansı yakalamaktadır. Ayrıca Sosyal Bilgiler programı Türkiye geneline göre akademik kadrosu oldukça gelişmiş olup 2012-2013 döneminden itibaren akademik kariyer düşünenler için yüksek lisans eğitimi vermektedir. 2017-2018 dönemi itibariyle doktora eğitimi verilmeye başlanacaktır.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, ortaokullarda öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, Sosyal Bilgiler alan bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadır. 

SOSYAL VE EĞİTİMSEL FAALİYETLERİMİZ

A.           Projeler

•             Geleneksel Köy Okulu Projemiz

2014-2015 döneminden itibaren, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri ile birlikte, her sene Nisan ayında belirlenen köy okuluna destek ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

2014 Yılı Orhaneli İlçesi Yürücekler Köyü İlkokulu Ziyareti

2015 Yılı Orhaneli İlçesi Termik Santral Ortaokulu

2016 Yılı Orhaneli Aktaş Köyü İlkokulu Ziyareti

2017 Yılı Orhaneli İlçesi Göynükbelen Köyü Ortaokulu Ziyareti

•             Beceri Odaklı Değerler Eğitimi Projemiz

2016-2017 döneminden itibaren, iki senelik bir projedir. Öğrenciler, teorik olarak öğrendiği bilgileri proje ortaokulunda uygulama imkânına sahip olmaktadır.

2017 yılı proje ortaokulu öğrencileri ile birlikte yardımseverlik değeri kapsamında gerçekleştirilen “Kardeş Okulum Sensin” adlı etkinliği

B.           Geziler

•             Tarihi Mekân Gezileri

Öğrencilerimizin teorik bilgilerini pekiştirmek için yapılan gezilerdir.

2017 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen İznik ziyaretimizde bölüm hocalarımızdan Arş. Gör. Sabri Becerikli Hocamızın verdiği bilgiler eşliğinde tarihte bir yolculuk yaptık.

•             Coğrafi Alan Gezileri

Öğrencilerimizin teorik bilgilerini pekiştirmek için yapılan gezilerdir.

2017 Mayıs ayında Sosyal Bilgiler öğrencileri ile birlikte Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Emin Atasoy eşliğinde Ayvalık-Cunda Adası Gezisi

•             Doğa Yürüyüşü

Bölümümüz hocalarından Yrd. Doç. Dr. Erkan Şenşekerci eşliğinde yapılan doğa yürüyüşleri

Diğer Aktiviteler

•             Oryantasyon Semineri

Her sene başında, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ailesine katılan öğrencilerimize bölüm hocaları ile birlikte “hoşgeldiniz” semineri düzenlenmektedir. Bu seminerde, bölüm ve hocalarımızın tanıtımı ve öğrencilerin bölüme adapte olabilmeleri için çeşitli konularda yönlendirmeler yapılmaktadır.

•             Piknikler

Bursa şehrinin güzelliklerinden nasiplenmek, öğrenci ve hocalarımız arasındaki arkadaşlık bağını güçlendirmek için çeşitli piknik organizasyonları yapılmaktadır.

•             Diğer Etkinlikler

Sosyal Medya Sayfaları

Sosyal Bilgiler öğrencilerimizle yakından ilgilenmek, bölümdeki soru ve sorunlarını çözmek için her sınıfın özelinde ve 1 tanede genel bir facebook sayfası bulunmaktadır.

Resmi Hesap Adı ve Linki:

U.Ü. Sosyal Bilgiler Öğrt. Gelmiş Geçmiş Ve Gelecek Tüm Mezun Ve Mensupları

https://www.facebook.com/groups/676843192526940/?source=create_flow

Diğer Grupların Sosyal Medya Hesap Adları:

* 2014-2015 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunları ve Mensupları :)

* 2015-2016 GİRİŞLİLER (U.Ü. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ)

* U.Ü. Sosyal Bilgiler Köy Okulu Projesi

* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıflar

* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Grubu

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr