Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ortaokullarda ortaya çıkan Fen Bilimleri Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2003–2004 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerileri kapsayan  dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi kapsamında ise, öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen ortaokullarda 7.yarıyılda Okul Deneyimi, 8.yarıyılda Öğretmenlik Uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Programın Amacı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, fen bilimleri eğitimi alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış çağdaş öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Görevi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın misyonu, ortaokul öğretim kurumlarına yönelik olarak Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, sorgulayan, muhakeme yapabilen, araştıran ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı ve yaratıcı  Fen Bilimleri öğretmenleri yetiştirmektir

Programın Hedefi

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Donanım ve Mekân Olanakları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri donanımlı derslik ve laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Mezunların Başlıca Çalışma Alanları

Mezunlarımız özel ya da devlete bağlı eğitim – öğretim kurumlarında Fen Bilimleri öğretmeni olarak istihdam edilmektedir.  Ayrıca mezunlar akademik personel olarak da çalışma şansına sahiptir.

Çift Anadal ve Lisansüstü Eğitim Olanakları

Fen bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören öğrenciler öğrenimleri esnasında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik  Danışmanlık  gibi alanlar  ve   uygun görülen  başka bir alanda çift anadal yaparak iki ayrı diploma ile mezun olma şansına sahiptir. Lisansüstü eğitim olanakları ile ilgili, Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamında Fen bilgisi eğitimi anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur.

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr