Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İdari Bürolar

 

Sekreterlik

Dekan Sekreteri : Nurcan Çiftçi SANSAR                29 42157

Dekan Sekreteri : Senem ÇALIKÇA                        29 42158

 

Bölüm Sekreterleri
 

Metamatik - Fen- Sosyal - Türkçe Bölüm Sekreteri: Nevin KAYA evinkaya@uludag.edu.tr                2942280

Temel Eğitim - Bilgisayar Bölüm Sekreteri: Saadet SAYGIN  ssaygın@uludag.edu.tr                        2942249

Eğitim Bilimler- Özel Eğitim Bölüm Sekreteri : Şenay YILDIZ   yildizsenay@uludag.edu.tr                2942220

Yabancı Diller Bölüm Sekreteri : Fatma KARA        fatmakara @uludag.edu.tr.                                   2942240

Güzel Sanatlar Bölüm Sekreteri : Şenay YILDIRIM syildirim_16@hotmail .com                                  2942550  

 

Öğrenci İşleri Bürosu                               

Selma KOŞAR            selmakosar@uludag.edutr                           Öğrenci İşleri Şefi                           2942191

Zeynep ALTIN             zeynepaltin@uludag.edu.tr                          Memur                                           2942193

Sühay KOCAKAYA      suhay@uludag.edu.tr                                  Memur                                          2942193

Meryem ORHAN                                                                              Memur                                          2942193

Ahmet AKDENİZ                                                                              Memur                                          2940980

Murat BAYRAKÇI                                                                             Memur                                         2940980

 

Personel Bürosu

Gülümser KAYA          gulumser@uludag.edu.tr                           Personel Şefi                                  2942165

Sibel BEDER                sibelnaz@uludag.edu.tr                           Şef (Personel Bürosu)                    2942166

 

Evrak Kayıt Bürosu

Erhan SARALİ                                                                            Memur                                              2942168         

Ersular ÇELİK                                                                            Memur                                              2942195

 

Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu

Ulaş KIZILÖRENLİ      ulaskizilörenli@uludag.edu.tr                Memur                                              2942170

 

Döner Sermaye Bürosu

Levent İLHAN              lilhan@uludag.edu.tr                             Memur                                             2940988

 

 

Teknik Ve İç Hizmetler

Rafet ŞEN                                                                                Memur                                             2942175

Nurbay DURSUN                                                                    Memur                                              2942176

Mahmut ÇİÇEK                                                                       Memur                                             2942568

 

Fotokopi

Umut KUMAŞ                                                                        Memur                                               2942563

Çetin KARTAL                                                                       Memur                                               2942563

 

Kütüphane                                                       

Gülsevin GÜLER               -   gulsevin@uludag.edu.tr          Uzman                                              2942553

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr