Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI 1. YEDEK LİSTESİ

Müzik Bölümü 1. Yedek Listesi

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/egitim/duyuru_dosyalar/M%C3%9CZ%C4%B0K%20YEDEK%20%201.pdf

Resim - İş Bölümü 1. Yedek Listesi

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/egitim/duyuru_dosyalar/RES%C4%B0M%20YEDEK%20%201%20-%20.pdf

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr