Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yüksek Lisans Tezleri (Devamı)

 

Nesneye yönelik düşük düzeyde bilgisayarla görme
[Object oriented low level computer vision]
Yazar: İsmail Avcıbaş
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1994

Tek kullanıcılı bir bilgisayarın çok kullanıcılı bir bilgisayar sisteminin bir parçası şeklinde optimum kullanımının donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi
Yazar: Recep Hacılar
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1994

Fuzzy (bulanık) kontrol sistemlerinin tasarımı
Yazar: Nurettin Beşli
Danışman: Doç.Dr. Ensar Gül
Yıl: 1994

Veri iletim sistemlerinde yüksek hızlı modem tasarım teknikleri
Yazar: Ertan Atçeken
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1993

Mikroişlemcili dört kadran DC motor kontrolu
[Four quadrant DC motor control with microprocessor]
Yazar: Ünsal Barışoğlu
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1993

Maxwell denklemlerinde optik yaklaşıklıkla mükemmel iletken dairesel ve eliptik silindirden saçılma
Yazar: Gürcan Yavuz
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1993

Bulanık (fuzzy) filtre tasarımı ve genişletilmiş (extended) kalman filtre ile karşılaştırılması
Yazar: Mesut Rusçuk
Danışman: Y.Doç.Dr. Ensar Gül
Yıl: 1993

Hidrolik sistemler için sayısal sinyal işleme ve sürücü analizi
Yazar: Halil İbrahim Önbaş
Danışman: Prof.Dr. İbrahim Yüksel
Yıl: 1993

Programlanabilir lojik denetleyiciler(PLC) ile endüstriyel otomasyonun incelenmesi ve bir egzos borusu delme makinasının otomasyonu
Yazar: Hüsnü Bişulaş
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1992

2450 MHz – 800 W mikrodalga güç kaynağı ve bir endüstriyel uygulama
Yazar: Osman Akın
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1992

Mükemmel iletken dışbükey dar ve geniş açılı küresel reflektörden optik gibi saçılma
Yazar: Bayram Esen
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1992

Digital radyo tekniğinde QPSK modülatörünün incelenmesi ve pratik sonuçlarının değerlendirilmesi
Yazar: Orhan Elmalar
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1990

Sayısal işaret işleme ve sayısal santrallarda bağlaşma şebekesi analizi
Yazar: İzzettin Sarıoğlu
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1990

Lineer olmayan devrelerin durum değişkenleri yöntemiyle analizi
Yazar: Özgür Yakışan
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1990

Kablolar üzerinde sayısal işaret iletiminin incelenmesi
Yazar: Ahmet Gülçubuk
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Endüstriyel amaçlı 2450 MHz-1 KW’lık bir mikrodalga kaynağının incelenmesi
Yazar: A.Nedim Aktan
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Telekomünikasyon amaçlı üç bantlı bir dicroic cassegrain antenin incelenmesi
Yazar: Şener Angun
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Programlanabilir lojik denetleyicilerin (PLC) incelenmesi ve bir vagonun otomasyonuna uygulanması
Yazar: Faruk Şekip Karşanbaş
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Konikal horn antenler
Yazar: Salih Cüce
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Elektromagnetik dalgaların yönlü mükemmel iletken küreden saçılması
Yazar: Bilen Kaya
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Düzlemsel yüzey üzerinde dairesel biçimli mikroşerit anten dizileri
Yazar: Zafer Müngen
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Sektörel horn antenler
Yazar: Recep Yılmaz
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Programlanabilir lojik denetleyicilerin endüstriyel uygulamaları Fayas üretim bandının otomasyonu
Yazar: Yusuf Tümay
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Elektronik devrelerde gürültünün bilgisayar yardımıyla analizi
Yazar: Ali Kılınç
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1989

Dikdörtgen biçimli düzlemsel mikroşerit anten dizileri
Yazar: Hale Göymen
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1988

Lineer elektron dağılımında iyonosfer dalgaları
Yazar: Rafet Köksal
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1988

Mikroişlemci kontrollü otomatik test sistemi
Yazar: Figen Alpaslan
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Adımlı motorların sürülmesi
Yazar: Hamdi Ercan
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Verici antenlerinde empedans uydurma, besleme sistemlerinin analiz ve sentezi
Yazar: Şahin Danacı
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Bilgisayar destekli torna tezgahı
Yazar: Sabri Çelik
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Plazmada elektron yoğunluğunun ölçülmesi
Yazar: Ferhat Daldaban
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1987

Bilgisayar ile tümdevre metal maskesinin sentezi
Yazar: Halil Yeşilçimen
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Bilgisayar destekli Epram programlayıcı
Yazar: Hasan Rıza Özçalık
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Çeşitli elektronik sistemleri test etmek için mikroişlemci kontrollü otomatik sisteminin tasarlanması ve mikroişlemci programlarının hazırlanması
Yazar: Sevim Özak
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Tümdevrelerle modern sentezi
Yazar: Erdem Özütürk
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Lojik fonksiyonların birleştirilerek PLA’ lara uygulaması
Yazar: Mehmet Altuner
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Çizgisel kaynaktan ışıyan elektromagnetik dalgaların mükemmel iletken silindir takkesinden optik gibi saçılması
Yazar: Adnan Görür
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1986

Maknetik Hortz dipolü alanında bulunan, mükemmel iletken küre takkesinden optik gibi saçılması
Yazar: Gülçin Çeki
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1986

Mükemmel iletken dairesel silindirin üstüne yerleştirilmiş, mikroşerit antenden ışıyan elektromagnetik
Yazar: Gönül Ural
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1986

Tarama Çeviriciler için dijital kontrol sisteminin sentezi
Yazar: Murat Türe
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Örnekle tut ve analoptan dijitale çevirme devrelerinin analiz ve sentezi
Yazar: Ertuğrul İpek
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Dijital-analog çeviricilerin analiz ve sentezleri
Yazar: Ali Çapraz
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Gösterge üzerinde harf rakam şekil üretimi için dijital hafızaların mikrobilgisayar yardımıyla organizasyonu
Yazar: Ömer Adışen
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Devrelerin büyük işaret cevaplarının bilgisayar yardımıyla bulunması
Yazar: Nüket Güneyi
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Mikro bilgisayarla güç kombinasyonu
Yazar: Nafiz Ünlü
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Osiloskoplar Tain dijital hafıza ünitesi sentezi
Yazar: Zihni Liman
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Uludağ Üniversitesi 16059, Nilüfer, Bursa