Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Uludağ Üniversitesinde Gerçekleştirilen Buluşların Bildirimi

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 121 inci maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde görevli öğretim elemanlarımız başta olmak üzere tüm personelimiz tarafından gerçekleştirilen Patent başvurusu yapılması planlanan buluşların veya Türk Patent ve Marka Kurumuna bu süre zarfında başvurusu yapılan patent başvurularının, buluşu yapan buluşçu veya buluşçular tarafından Üniversitemize bildirilmesi kanunen zorunluluk haline getirilmiştir.

Buluşçu olarak öğretim elemanlarımızın yer aldığı sanayi ve özel sektör tarafından 10.01.2017 tarihinden bu zamana kadar gerçekleştirilmiş patent başvurularının da belirtilen tarihe kadar Buluş Bildirim Formunda (BBF) söz konusu patent başvurusuna atıf yapılarak BBF formu ekine patent başvuru dokümanın eklenmelidir.

Söz konusu bildirim ekte yer alan ve bilgisayar ortamında doldurularak BBF formu ile imzalı olarak üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (BAP) İlgili Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla 15.10.2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 10.01.2017 tarihinden önce Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine (UÜ-TTO) bildirilen ve bu birim tarafından işleme alınan buluşlar için bu bildirime gerek bulunmamaktadır.

  1. 6769 Sayılı Kanun Madde 121 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm )
  2. 6769 Sayılı Kanunun Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik Madde 28-35 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm

 

 

 

BBF formu için tıklayınız.