Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Lojmanlar Hakkında Duyuru

LOJMANLAR HAKKINDA DUYURU

 

1- 2017 yılında lojmana başvurmuş olsun veya olmasın tüm personelin, 2018 yılı için ayrıca            

     lojman talebinde bulunması gerekmektedir.

2- Lojman talep beyannameleri Kamu Konutları Yönetmeliğinin “ Konut Tahsis Talebi ve

    Değerlendirilmesi”  başlıklı 14 ncü maddesinde yer alan unsurlara göre eksiksiz 

    doldurulması gerekmektedir.

3- 76 m2 ve 98 m2 lojmanların tümü giriş katında bulunmaktadır.

4- Tüm lojman tipleri için tercih yapılabilir. Tercih edilen lojman tipinden idarece teklif

    edilen tip lojman kabul edilmediğinde tüm lojman tiplerinden vazgeçildiği kabul edilir.    

5- Lojman Tahsis Komisyonunca Lojman Tahsis Kararı alınmadığı sürece lojmanda oturma 

    hakkı doğmaz.

6- Boşalacak lojmanlar listesinde yer alan lojman sayıları standart olmayıp değişkenlik       

    gösterebilir.

7- Tahsisi yapılan lojmanlar için tahsis süresi sonuna kadar değişiklik talep edilemez.

8- Lojman başvuru formunun çıktısı alınarak kurum amirine imzalandıktan sonra Lojman    Tahsis Komisyonu sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

9- Teslim edilmeyen forumlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10- Lojman başvuru formunun çıktısı alınarak kurum amirine imzalattıktan sonra Mediko Sosyal Binası Kat 3 Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11- Lojman Tahsis Komisyonu Sekreterliği telefon numarası 40281 ve 40284 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

12- Lojman başvurular 01.12.2017 - 31.12.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.