Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

4-b personel alımı 3.yerleştirme sonucu

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

3.YERLEŞTİRME

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılan sıralama sonucuna göre asil adayların başvurusu için verilen süre 07.07.2017 tarihinde dolmuş ve başvuru yapmayan asil aday sayısı kadar sıralamadaki yedek adaylara 14.07.2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır. Bu süre sonunda yapılan başvurularla Sağlık Teknikeri alımları tamamlanmış Hemşire alımlarına kalan yerden devam edilmektedir. 90-97 arasındaki yedek adayların başvurusu 28.07.2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar alınacaktır.

 

 1. Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için bu ilan tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. 3 adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
  3. Diploma aslı ve fotokopisi
  4. Askerlik durumu belgesi (erkek adaylar için)
  5. Adli sicil kaydı
  6. Sağlık Raporu
  7. SSK/Bağ-Kur numarası (daha önce çalışmış adaylardan talep edilir)
  8. Son çalıştığı işyerinden ayrılış bildirgesi (Daha önce çalışıp ayrılanlar için).
 3. Güvenlik soruşturmasında kullanılacak form ilan ekinde olup bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha olarak diğer evraklar ile teslim edilecektir. (Fotoğrafların hepsi aynı olmalıdır. Forma yazılan bilgiler kişilerin sorumluluğundadır.)
 4. Göreve başlama tarihi güvenlik soruşturması sonucuna göre belirlenecek olup kişilere telefonla bildirilecektir.

Hemşire 3. yerleştirme listesi için tıklayınız.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırması formu için tıklayınız.