Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesinde Yapılan Değişiklik

BAP Yönergesinde daha önce yapılan değişikliklerle hem öğretim üyeleri hem de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri proje ve teşviklerden faydalanmaktadır. Yönergede yapılan son değişiklik ile lisans öğrencilerinin çalışmaları da destek kapsamına alınmıştır. Ayrıca lisans öğrencilerinin ulusal kongrelere katılımı belirlenen koşulların sağlanması durumunda desteklenmektedir.

BAP Koordinatörlüğü

 

B6) Sektör Odaklı Lisans Bitirme Çalışması Destek Projesi

Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/ süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme çalışmaları için destek verilmektedir. Bu proje tipiyle Lisans öğrencilerinin proje temelli araştırmaya teşvik etmek ve üniversite-sektör işbirliğini desteklemek ve böylece lisans öğrencilerinin sektörü daha iyi tanıması amaçlanmaktadır.

Destek başvurusu yapılacak projeler lisans öğrencisinin mezun olabilmesi için gerekli olan proje çalışmaları (Bitirme Ödevi, Bitirme Projesi, vb.) olmalıdır. Proje danışmanları proje yürütücüsü olarak görev alır. Başvurusu yapılacak projede tek bir lisans öğrencisi görev alabileceği gibi grup olarak da öğrenciler projede yer alabilir. Proje başvurusu önce ilgili birim bölüm başkanlılarına yapılmalıdır. Bölümlerce onaylanan projeler için daha sonar BAP birimine destek için başvuru yapılır. Başvuru sırasında çalışmanın ortak yürütüleceği sektör tarafından hazırlanan destek yazısı başvuru formuna eklenir. Her öğrenci sadece bir projede yer alabilir ve proje danışmanları en fazla 5 proje için her yarıyıl destek talebinde bulunabilir. BAP birimince desteklenen projelerin kapatılabilmesi için bitirme çalışmasının başarı ile tamamlandığına dair bölüm başkanlığı yazısı proje yürütücüsü tarafından BAP birimine iletilir.

Destek kapsamında projenin yürütülebilmesi için gerekli sarf malzeme, arazi/saha çalışması, hizmet alımı, küçük makine/teçhizat alımı yapılabilir. Bu projelerde kongre katılımı desteklenmez. Proje kapsamında alınan tüm sarf malzeme, makine/teçhizat projenin yürütüldüğü birim envanterine kaydedilir. Projenin beraber yapıldığı sektör tarafından yapılacak her türlü sarf malzeme, makine/teçhizat ve hizmet alımı giderleri bu proje bütçesinden desteklemez.

Projenin ortak yürütüleceği sektör tarafından maddi destek sağlanması durumunda BAP Komisyonunun uygun gördüğü miktarlarda projeye ilave destek sağlanabilir.

 

  1. Seçilecek Proje konusu öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan Bitirme Tezi, Projesi, Tasarım Yöntemi, Proje çalışması vb. gibi bir ders için hazırlanmalıdır.
  2. Öğrenci bu derse kayıt yaptırdıktan ve konusunu aldıktan sonra BAP birimine proje başvurusu sırasında derse kayıt ve proje konusunun kabulüne ait belgeleri proje başvurusuna eklemelidir.
  3. Proje başvurusuna çalışmanın yapılacağı sanayi, kamu v.b kurumunun destek yazısı ilave edilmelidir.
  4. Proje başvurusu ilgili proje başvuru formuyla birlikte bölümlere yapılır. Proje başvurusu dekanlıklar aracılığı ile BAP birimine iletilir.
  5. Proje için dış kaynaktan maddi destek sağlanması durumunda BAP birimi desteği BAP komisyonunun belirlediği oranlarda arttırılabilir.

 

Form için tıklayınız.

 

C1) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ve sanatsal/sportif etkinliklere katılım:

Ek:

Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören 4 yıllık fakültelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 5 yıllık fakültelerin 4. ve 5. Sınıf öğrencileri, 6 yıllık fakültelerin 5. ve 6. Sınıf öğrencileri ile Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin son iki yarıyıl öğrencilerine öğrenim süreleri boyunca sadece iki kez olmak üzere yaptıkları herhangi bir proje çalışması sonucunda elde edilen verilerin yurtiçi kongrelerde sözlü/poster olarak sunulması konusunda katılım desteği sağlanır. Destek miktarı ve şartları Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından belirlenir.