Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Lojmanlar Hakkında Duyuru

LOJMANLAR HAKKINDA DUYURU

 

1- 2016 yılında lojmana başvurmuş olsun veya olmasın tüm personelin, 2017 yılı için ayrıca            

   lojman talebinde bulunması gerekmektedir.

2- Lojman talep beyannameleri Kamu Konutları Yönetmeliğinin “ Konut Tahsis Talebi ve

    Değerlendirilmesi”  başlıklı 14 ncü maddesinde yer alan unsurlara göre eksiksiz 

    doldurulması gerekmektedir.

3- 76 m2 ve 98 m2 lojmanların tümü giriş katında bulunmaktadır.

4- Tüm lojman tipleri için tercih yapılabilir. Tercih edilen lojman tipinden idarece teklif

    edilen tip lojman kabul edilmediğinde tüm lojman timlerinden vazgeçildiği kabul edilir.    

5- Lojman Tahsis Komisyonunca Lojman Tahsis Kararı alınmadığı sürece lojmanda oturma 

    hakkı doğmaz.

6- Boşalacak lojmanlar listesinde yer alan lojman sayıları standart olmayıp değişkenlik       

    gösterebilir.

7- Tahsisi yapılan lojmanlar için tahsis süresi sonuna kadar değişiklik talep edilemez.

8- Lojman başvuru formunun çıktısı alınarak kurum amirine imzalandıktan sonra Lojman    Tahsis Komisyonu sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

9- Teslim edilmeyen forumlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10- Sözleşmeli personel, Yüksek lisans ve Doktora yapanlardan Kadrosu olmayanlar  başvuru yapamazlar.

  11- Lojman başvurular 01.12.2016 - 01.01.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten  sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.