Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Ar-Ge Reform paketiyle yapılan değişiklik kapsamında Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerinde Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler İle İlgili Duyuru

1 Mart 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ar-Ge reform Paketi kapsamında 6676 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine (k) fıkrası eklenmiş ve “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanlarına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

Bu kapsamda Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde görev alacak öğretim elemanlarımızın Üniversite döner sermayesi üzerinden danışmanlık hizmeti verebilmeleri için Ek’te verilen formu doldurarak bağlı bulundukları birime (Dekanlık/MYO, YO, Konservatuar Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.

Projelerin Yürütüleceği kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde

 

  1. Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğü IBAN numarası verilmesi gerekmektedir.

Halk Bankası

Uludağ Üniversitesi Kampüs Şubesi

TR040001200132900006000107

 

  1. Yapılacak iş tanımlanmalıdır. AB, TÜBİTAK, SAN-TEZ ve KOSGEB destekli projelere verilecek danışmanlık hizmetleri için proje destek yazısı sözleşmeye ilave edilmelidir.

 

Ar-Ge reform paketi sunum

Başvuru formu

 

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ