Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Araştırma Merkezlerine Yönelik Destek Programı

Ufuk2020 Programı kapsamındaki Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı (Spreading Excellence and Widening Participation), AB üye ülkeleri ve Türkiye gibi genişleme (widening) ülkelerinde bulunan üniversite ve araştırma merkezleri arasındaki Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmak ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmaya yönelik çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Twinning ve ERA-Chairs bu alandaki WIDESPREAD çağrısı kapsamında desteklenen programlardır. Widespread alanı çağrıları 24 Temmuz 2019 tarihinde açılmış olup, çağrıların kapanış tarihi 14 Kasım 2019’tur. Ekte widespread alanı ve çağrılarına ilişkin hazırlanmış bilgi notunu bulabilirsiniz.  

Widespread alanının Twinning ve ERA Chairs programlarından ülke olarak yararlanma potansiyelimiz yüksek olmasına karşın programların bilinirliği oldukça az. Özellikle araştırma/aday araştırma üniversitelerimizin bu programlardan yararlanması, Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneklerini artırmaya doğrudan hizmet edeceği gerekçesiyle yüksek öneme haizdir.

Bu doğrultuda Uludağ Üniversitesi TTO ve TÜBİTAK işbirliği ile araştırma merkezi temsilcilerinin katılacağı bir bilgi günü planlanmaktadır. 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 14:00’da başlayacak etkinliğe katılım için kayıt zorunludur.

Etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı için tıklayınız.

Etkinlik Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı (Rektörlük A) Salonunda gerçekleştirilecektir.