Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS 2018
English

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek-Madde-2 Kapsamında (Rusya Federasyonu) Yatay Geçiş Duyurusu

EK MADDE -2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

(RUSYA FEDERASYONU)

 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK MADDE-2) KAPSAMINDA RUSYA FEDERASYONU YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

 

 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi                    : 04 Ocak-05 Şubat 2016

Değerlendirme Tarihi          : 08-10 Şubat 2016

Sonuç İlanı                          : 12 Şubat 2016

Kesin Kayıt Tarihi               : 16-17 Şubat 2016

Yedek Kayıt Tarihi              : 18 Şubat 2016

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

 1. Onaylı Öğrenci Belgesi aslı.
 2. Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi.
 3. Lise Diploması onaylı örneği veya aslı ve denklik belgesi.
 4. Ara sınıfa yapılacak başvurularda başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersler ile bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı, müfredat ve ders içeriklerini gösteren onaylı belge.
 5. Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 6. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.
 7. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiği sınava ait sınav sonuç belgesi. Adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerin de eklenmesi gerekir.

NOT: Belgelerin onaylı Türkçe tercümelerinin de başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. ( Başvurular,şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla ilgili birimlere yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Yatay Geçiş İşlemlerinde;

 

RUSYA FEDERASYON’UNDAN ÜLKEMİZDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ YAPACAKLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KRİTERLER

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2 kapsamında 2015-2016 eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Rusya Federasyonunda önlisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;

 1. Öğrencilerin adı geçen yönetmelikte yer alan ve yükseköğretim kurumları tarafından istenen yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda hazırlık sınıfı dahil, birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
 2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
 3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, birinci madde hükümleri uyarınca belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
 4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrencilerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına,

 

 

Kimler Başvuru Yapabilir?

Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen Rusya Federasyonu bünyesindeki ülkelerde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olarak öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurabilir. Yatay geçiş başvuruları eşdeğer bölüm ve programlar arasında yapılabilir.