Dönem Koordinatör ve Ders Yürütücüleri
KOORDİNATÖRLER VE DERS YÜRÜTÜCÜLERİ
DÖNEM KOORDİNATÖRLERİ
                            GÖREVİ ADI SOYADI E-POSTA ADRESİ
Eğitim Baş Koordinatörü Prof. Dr. Halil SAĞLAM drhalil@uludag.edu.tr
Dönem I Koordinatörü Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL arzuy@uludag.edu.tr
Dönem I Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gülçin TEZCAN gulcintezcan@uludag.edu.tr
Dönem II Koordinatörü Doç. Dr. Gülçin TEZCAN gulcintezcan@uludag.edu.tr
Dönem II Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Durmuş Alperen BOZKURT alperenbozkurt@uludag.edu.tr
Dönem III Koordinatörü Doç. Dr. Durmuş Alperen BOZKURT alperenbozkurt@uludag.edu.tr
Dönem III Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY goncadeste@uludag.edu.tr
Dönem IV Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz HAYRAN yelizhayran@uludag.edu.tr
Dönem IV Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
Dönem V Koordinatörü Doç. Dr. Aysun AKPINAR aysunakpinar@uludag.edu.tr
Dönem V Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gül DİNÇ ATA gul@uludag.edu.tr
BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ
Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
MEVLANA KOORDİNATÖRÜ
Mevlana Koordinatörü Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRÜ
Seçmeli Dersler Koordinatörü Doç. Dr. Ezgi DOĞANAY YILDIZ ezgiyildiz@uludag.edu.tr
ZORUNLU DERS YÜRÜTÜCÜLERİ 
DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ E-POSTA ADRESİ
DHF101  TIP ve İNSAN BİLİMLERİ Dr. Öğr. Üyesi Seda ÜSTÜN ALADAĞ sedaustun@uludag.edu.tr
DHF102  TIP BİLİMLERİ I Doç. Dr. Gülçin TEZCAN gulcintezcan@uludag.edu.tr
DHF103  MANİPULASYON ve PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ  Dr. Öğr. Üyesi Seda ÜSTÜN ALADAĞ sedaustun@uludag.edu.tr
DHF201  TIP VE İNSAN BİLİMLERİ II Dr. Öğr. Üyesi Seda ÜSTÜN ALADAĞ sedaustun@uludag.edu.tr
DHF202  TIP BİLİMLERİ II Doç. Dr. Gülçin TEZCAN gulcintezcan@uludag.edu.tr
DHF203  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ I Doç. Dr. Yeliz HAYRAN yelizhayran@uludag.edu.tr
DHF204  ENDODONTİ I Doç. Dr. Ezgi DOĞANAY YILDIZ ezgiyildiz@uludag.edu.tr
DHF205  RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ I Dr. Öğr. Üyesi Gül DİNÇ ATA gul@uludag.edu.tr
DHF211  DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ I Doç. Dr. Ezgi DOĞANAY YILDIZ ezgiyildiz@uludag.edu.tr
DHF301 TIP ve İNSAN BİLİMLERİ III Doç. Dr. Durmuş Alperen BOZKURT alperenbozkurt@uludag.edu.tr
DHF302 TIP BİLİMLERİ III Doç. Dr. Gülçin TEZCAN gulcintezcan@uludag.edu.tr
DHF303 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ II Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY goncadeste@uludag.edu.tr
DHF304 ENDODONTİ II Prof. Dr. Kerem Engin AKPINAR keremengin@uludag.edu.tr
DHF305 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ II Dr. Öğr. Üyesi Gül DİNÇ ATA gul@uludag.edu.tr
DHF311 DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ II Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU cubukcu@uludag.edu.tr
DHF401 TIP ve İNSAN BİLİMLERİ IV Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
DHF402 TIP BİLİMLERİ IV  Doç. Dr. Aysun AKPINAR aysunakpinar@uludag.edu.tr
DHF403 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ III  Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY goncadeste@uludag.edu.tr
DHF404 ENDODONTİ III Prof. Dr. Kerem Engin AKPINAR keremengin@uludag.edu.tr
DHF405 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ III Dr. Öğr. Üyesi Gül DİNÇ ATA gul@uludag.edu.tr
DHF406 AĞIZ,DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ I Öğr. Gör. İlhan KAYA ilhankaya@uludag.edu.tr
DHF407 ORAL DİAGNOZ ve RADYOLOJİ Doç. Dr. Durmuş Alperen BOZKURT alperenbozkurt@uludag.edu.tr
DHF408 ORTODONTİ I Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ bulentbaydas@uludag.edu.tr
DHF409 PERİODONTOLOJİ   Doç. Dr. Aysun AKPINAR aysunakpinar@uludag.edu.tr
DHF410 PEDODONTİ I Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU cubukcu@uludag.edu.tr
DHF411 DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ III Doç. Dr. Yeliz HAYRAN yelizhayran@uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Ağu-2021 12:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Nis-2024 06:59]

İçerik Görüntüleme : [3.928]