Kalite Komisyonu
KALİTE KOMİSYONU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Doç. Dr. Gül DİNÇ ATA Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Birim Kalite Temsilcisi
2. Prof. Dr. A. Alper PAMPU Klinik Bilimler Bölüm Başkanı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Üye
3. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL
Temel Bilimler Bölüm Başkanı
Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanı
Üye
4. Prof. Dr. Kerem Engin AKPINAR Endodonti Anabilim Dalı Başkanı Üye
5. Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Üye
6. Prof. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Üye
7. Doç. Dr. Aysun AKPINAR Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Üye
8. Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÖRÜRGÖZ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı Başkanı
Üye
9. Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Üye
10. Emrah ZEYREK Fakülte Sekreteri Üye
11. Nesrin ERKAL Bilgisayar İşletmeni  Üye
12. Melina Zilan BARAN Fakülte Öğrenci Temsilcisi Üye

 

 

Kalite Komisyonu 

Akademik birim tarafından oluşturulan Birim Kalite Komisyonunda her birimin üst yöneticisi tarafından belirlenen üye Kalite Temsilcisidir. (Değişik:12/10/2023 tarih ve 2023-22/2 sayılı Senato Kararı)

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu dekan ve müdürleri tarafından belirlenen farklı bölüm/anabilim dalı/ programdan bir başkan olmak üzere en az üç akademik, iki idari personel ile bir öğrenciden oluşur.  

Birim Kalite Komisyonunun çalışma esasları ve görevleri şunlardır:

a) Kalite Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürütüp, akademik birimlerde program/bölüm/anabilim dallarından gelecek bilgiler doğrultusunda Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak,

b) Akademik ve idari birimlerde, Üniversitenin ve birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması ile kurumun ulusal ve uluslararası derecelendirme çalışmalarında başarılı olabilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek; bu çalışmalarda Kalite Komisyonuna ve Kalite Koordinatörlüğüne her türlü desteği vermek,

c) Üniversite dış değerlendirme çalışmalarında akademik ve idari birimler için gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş ya da kurula her türlü desteği vermek,

ç) Kalite Komisyonu kararlarını ilgili birimin ilgili program/bölümlerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

d) Yükseköğretim Kalite Kurulu için hazırlanacak “Bursa Uludağ Üniversitesi Performans Değerlendirme Raporu” ve ilgili diğer raporlara katkı sağlamak. 

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Birim Kalite Komisyonları her akademik yılda en az iki kez toplanır. Bunun dışında Birim Kalite Komisyonu başkanının çağrısıyla toplanır.

b) Akademik Birim Kalite Komisyonları Kalite Koordinatörlüğü ile yakın ilişkide çalışır. Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu Kalite Koordinatörlüğüne iletir.

c) İdari Birim Kalite Komisyonları, Kalite Koordinatörlüğü ile yakın ilişkide çalışır. Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu Kalite Koordinatörlüğüne iletir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [11-Mar-2021 07:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Kas-2023 18:27]

İçerik Görüntüleme : [1.610]