Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu
PROGRAM DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Başkan
2. Prof. Dr. Halil SAĞLAM Eğitim Koordinatörü Üye
3. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL Öğretim Üyesi  Üye
4. Doç. Dr. Ezgi DOĞANAY YILDIZ Seçmeli Dersler Koordinatörü Üye
5. Doç. Dr. Gülçin TEZCAN Dönem I Koordinatör Yardımcısı Üye
6. Doç. Dr. Durmuş Alperen BOZKURT Dönem II Koordinatör Yardımcısı Üye
7. Doç. Dr. Gül DİNÇ ATA Dönem V Koordinatör Yardımcısı Üye
8. Öğr. Gör. İlhan KAYA Dönem IV Koordinatör Yardımcısı Üye
9. Öğr. Gör. Mevlüt Okan AYDİN Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Üye

 

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu

Dekan Yardımcısı, Seçmeli Dersler Koordinatörü, Dönem Koordinatör Yardımcıları ve Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi oluşur. Üyeler Dekanlık tarafından atanır. Her eğitim-öğretim döneminde en az 4 kez olmak üzere Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Öğretim üyeleri ve yürütücülerden dönem koordinatörlerine gelen geri bildirimlerinden oluşturulan “Yıl Sonu Eğitimi Değerlendirme Raporlarını” incelemek ve eğitimle ilgili tüm verileri kullanarak hazırlayacağı “Program Değerlendirme Raporunu” Eğitim Komisyonuna sunarak önerilerde bulunmak,

b)  Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının eğitimle ilgili önerilerini ve eğitim öğretim programlarında yer alan ders ve stajlar için oluşturduğu anketlerin sonuçları ile geri bildirim raporlarını değerlendirmek,

c)  Eğitim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihlerini belirleyerek Nisan ayının içinde Eğitim Komisyonuna sunmak,

ç)   Dönem Koordinatörlerinden gelen ders programı taslaklarını değerlendirerek Nisan ayı içinde Eğitim Komisyonuna sunmak,

d)   Yönetim Kurulunun eğitimle ilgili aldığı kararları değerlendirerek Eğitim Komisyonuna sunmak,

e)   Seçmeli Ders Koordinatöründen gelen alan içi ya da alan dışı seçmeli ders veya staj önerilerini değerlendirmek,

f)   Ölçme Değerlendirme Kurulu ve Öğrenci Danışmanlığı Kurulundan gelen geri bildirimleri ve raporları değerlendirerek Eğitim Komisyonuna sunmak,

g)   Her Eğitim-Öğretim Yılı sonunda işverenler danışma kurulu ve mezunlar danışma kurulundan gelen eğitimle ilgili önerileri değerlendirerek Eğitim Komisyonuna sunmak,

ğ)  Eğitim programlarının Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ile uyumunun sağlanması ve Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Çekirdek Eğitim Programının (BUDUÇEP) geliştirilmesi konularında dönem koordinatörleri ve yürütücüler ile her EğitimÖğretim Yılında en az bir kez toplantı düzenleyerek eğitim programını değerlendirmek,

h)   Tüm eğitim dönemlerinde yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonun oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak,

ı)   Program yeterlilikleri ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Matrisi” çizelgelerini hazırlamak ve Eğitim Komisyonuna sunmak,

i)   Fakültenin ulusal veya uluslararası akreditasyon çalışmalarına hazırlık yapmak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [17-Ara-2020 08:16]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Nis-2024 06:13]

İçerik Görüntüleme : [3.996]