Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Başkan
2. Prof. Dr. Halil SAĞLAM Eğitim Koordinatörü Üye
3. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL Öğretim Üyesi Üye
4. Doç. Dr. Gül DİNÇ ATA Dönem V Koordinatör Yardımcısı Üye
5. Prof. Dr. Deniz SIĞIRLI Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Üye
6. Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Üye
7. Doç. Dr. Gülçin TEZCAN Dönem I Koordinatör Yardımcısı Üye
8. Doç. Dr. Durmuş Alperen BOZKURT Dönem II Koordinatör Yardımcısı Üye
9. Öğr. Gör. İlhan KAYA Dönem IV Koordinatör Yardımcısı Üye
10. Özlem AKSOY Bilgi İşlem Personeli Üye

 

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Dekan Yardımcısı başkanlığında Dönem Koordinatör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Anabilim Dallarını temsilen birer öğretim üyesi ve bir bilgi işlem-bilişim uzmanından oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Her eğitim-öğretim döneminde en az 4 kez olmak üzere Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.

Ölçme Değerlendirme Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim Yılı içerisindeki sınav takvimlerini hazırlayarak Eğitim Komisyonuna önermek,

b) “Soru Hazırlama ve Sınav Yapılandırma Kılavuzunu” hazırlamak, geliştirmek ve yapılandırılmış olan sınavların kılavuz ile uyumunu kontrol etmek,

c) Sınavların yürütülmesinde salon ve gözetmen organizasyonunu yapmak,

ç) Sınavlarda sorulacak toplam soru sayısını, anabilim dallarına düşen soru dağılımını, soruların toplanma şeklini, son toplanma tarihini, yürütücüler ile yapılan toplantılar ile eğitimöğretim dönemi başında belirlemek,

d) Eğitim-Öğretim Yılı içerisindeki sınavların analizlerini yapmak ve “Soru-Öğrenme Kazanımları Matrislerini” değerlendirerek sonuçları yürütücüler ve Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile paylaşmak,

e) Soru bankasının oluşturulmasını, geliştirilmesini ve işleyişini yönetmek,

f) Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yapılan sınavların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulamalardaki sorunların çözümü için önerilerini raporlandırarak Program Değerlendirme ve Geliştirme Kuruluna ve Eğitim Komisyonuna sunmak,

g) Hizmet içi ölçme değerlendirme eğitimlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamaktır.

ğ) Fakültenin ulusal veya uluslararası akreditasyon çalışmalarına hazırlık yapmak.

 

 

SORU HAZIRLAMA VE SINAV YAPILANDIRMA KILAVUZU

       Değerli Öğretim Üyesi,

       Sınav sorularının dersin öğrenim kazanımlarına uygun olarak hazırlanması, ders/kurul/klinik uygulamalı ders yürütücüsünün sorumluluğunda yapılmakta ve Ölçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kontrol Listesi ile değerlendirilmektedir.

       Ders/kurul/klinik uygulamalı derslerinize yönelik çoktan seçmeli test ile yapacağınız sınavların hazırlığında aşağıda sunulan kontrol listesinden faydalanabilirsiniz.  

 

 BUÜ DHF Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

 

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ

1- Soru ve yanıtların olabildiğince kısa ve açık olması, gereksiz kelimelerden ve dolaylı ifadelerden arındırılması.

2- Tek bir soru köküne (olgular dahil) ait birden fazla soru sorulacaksa bu sayının 5’i aşmaması ve soru öncesinde uyarı yapılması.

3- Olgu soruları hariç soru kökü ve/veya yanıtların diğer sorulardan daha uzun ve zaman alıcı olmaması (iki sütunlu bir sayfada 3-4 satırı geçen soru kökü, 2 veya 2’den fazla satırlı seçenekler nispeten zaman alıcı sorulardır).

4- Soru kökünün şıklar olmadan da tek başına anlamlı olarak okunabilmesi.

5- Soru kökünde “sizce”, “size göre”, “ne düşünürsünüz”, “ne yaparsınız” gibi kişisel görüş ve yargılar sorulmaması.

6- Soru kökünde “genellikle”, “çoğunlukla”, “mutlaka”, gibi belirsizlik veya mutlaklık belirten sözcüklerin kullanılmaması.

7- Soruların, bir diğerinin cevabını verir nitelikte olmaması.

8- Soruda olumsuzluk ifade eden kelimelerin sadece altı çizili olarak yazılması (örneğin; bulunmamaktadır?, yanlıştır?değildir? vb.)

9- Seçeneklerde diğer seçenekleri etkisiz hale getirecek şekilde zıt bilgilerin olmaması.

10- Seçeneklerde sayısal değerlerin büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralı olması, rakam aralıkları kullanılıyorsa aralıkların çakışmaması.

11- Seçeneklerde “Hepsi”, “Hiçbiri” vb. ifadelerin çok fazla kullanılmaması.

 

FAYDALI LİNKLER


Soru Örnekleri Kitapçığı

Soruların Yazılacağı Şablon

Örnek Sınav Şablonu

Sınavlarda Uyulacak Kurallar

Sınav Zarfı

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [17-Ara-2020 08:11]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Nis-2024 06:12]

İçerik Görüntüleme : [4.293]