Translasyonel Diş Hekimliği Araştırma Kurulu
TRANSLASYONEL DİŞ HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA KURULU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU Başkan
2. Prof. Dr. A. Alper PAMPU Üye
3. Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ Üye
4. Doç. Dr. Gülçin TEZCAN Üye
5. Doç. Dr. Zeynep Ceren ÇELİK Üye

 

Translasyonel Diş Hekimliği

Translasyonel  Araştırma Nedir?

Temel bilim keşiflerinin, insan hastalıklarını önlemek veya tedavi etmek için klinik olarak kullanıldığı bir araştırma sürekliliği olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel keşiflerin klinik gereksinimlere ve uygulamalara entegre edildiği sık tekrarlanan bir süreçtir. Bir translasyonel araştırma, Klinik bilim uygulamalarına etkisi ile ek temel bilim keşiflerine de katkıda bulunur.

Bir translasyonel araştırma 3 aşamada planlanır

1. Aşama: Temel bilim araştırma bulguları klinikle ilgili doku modelleri, hücre hatları vb. (klinik bilimler) üzerinde değerlendirilir.

2. Aşama: Değerlendirmeler klinik/klinik uygulama ortamında gerçekleştirilir.

3. Aşama: Daha yaygın sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için klinik uygulama bilgisi translasyon için kullanılır.

Klinik translasyonel bir araştıma, sistematik temel bilim araştırmaları yoluyla kazanılan temel bilgilerin keşfine odaklanır. Laboratuvar çalışmalarının, meyveleri iyileştirilmiş sağlık stratejisine dönüştürülmesidir.  Temel bilim (laboratuvar temelli buluşlar) ile klinik araştırma (klinik bilgi) arasındaki bilgi boşluklarını klinik uygulama hedefleriyle kapatır. Klinik ortamlarda, toplulukta ve politika geliştirmede en iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek için stratejilerin geliştirilmesinde yardımcı olur.

Bir Kurumda Translasyonel Araştırma Ortamı Nasıl Kurulabilir?

Öneri 1  : Translasyonel araştırmaları etkin bir şekilde yürütmek için gereken eğitim ve becerileri kolaylaştırmak,

Öneri 2  : Öğretim üyeleri için translasyon biliminde mentor araştırma kariyer geliştirme programı oluşturmak,

Öneri 3  : Veri entegrasyonu ve yorumunda muhatap olması gereken klinisyenleri, klinisyen bilim adamlarını, temel bilim adamlarını ve işletme yöneticilerini oluşturan translasyon                                    araştırma  ekibi oluşturmak,

Öneri 4  : Düzenli araştırma seminerleri için odaklanmış araştırma hibeleri ve platformları oluşturmak,

Öneri 5  : Farklı araştırma geçmişine ve farklı deneyime sahip araştırmacılarla işbirliği grupları geliştirmek,

Öneri 6  : Kurumsal araştırma girişimine toplum katılımını teşvik etmek,

Öneri 7  : Toplumun ihtiyaçlarına ve kurumun gücüne dayalı araştırma araştırma odak grupları geliştirmek,

Öneri 8  : Potansiyel ortak çalışanları birbirine bağlayan veritabanları oluşturmak,

Öneri 9  : Benzer ilgi alanlarına sahip temel ve klinik bilim araştırmacıları için ağ oluşturmak,

Öneri 10: Translasyonel araştırmacıların teşvik edilmesi.

Diş hekimliğinde teknolojik ilerlemelerin amacı, klinik etkinliği ve tedavinin öngörülebilirliğini artırmaktır.  Diş hekimliği bilimlerinde bilimsel veya terapötik perspektifinde önemli bir paradigma değişikliği yaratacak araştırma yaygın değildir. Translasyonel çalışmaların, klinik diş hekimliğini etkileyecek ve bir paradigma değişiminin temelini oluşturacak bilimsel buluşlarda kilit bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu amaçla, Bursa Uludağ Üniversitesi Translasyonel Diş Hekimliği Araştırma Kurulu kurulmuştur. Kurulun amaçları; biyomedikal cihaz üretimi konusunda ileri seviyede bilimsel araştırmalar yapmak, Türkiye’de katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak, sağlık bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan araştırmcılarla birlikte faaliyet göstererek katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenileşimci (inovatif) ürünlerin geliştirilmesine çaba harcamak ve farmakoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik ve malzeme bilimleri araştırmalarında önemli entegre araştırmalar yapılabilmesi için sanayi, enstitü, AR-GE laboratuarlarına ait alt yapıları kullanmak amacı ile işbirliği sağlamaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Tem-2020 07:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Mar-2024 07:55]

İçerik Görüntüleme : [5.649]