Fakülte Kurulu
FAKÜLTE KURULU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. A. Alper PAMPU
alperpampu@uludag.edu.tr
DEKAN - BAŞKAN 
Bölüm Başkanı Üye
2. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL
arzuy@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı Üye 
3. Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ
bulentbaydas@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
4. Prof. Dr. Halil SAĞLAM
drhalil@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
5. Prof. Dr. Kerem Engin AKPINAR
keremengin@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
6. Doç. Dr. Ezgi DOĞANAY YILDIZ
ezgiyildiz@uludag.edu.tr
Doçent Üye 
7. Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY
goncadeste@uludag.edu.tr
Doçent Üye 
8. Dr. Öğr. Seda Üstün ALADAĞ
sedaustun@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Üye 
9. Emrah ZEYREK
emrahzeyrek@uludag.edu.tr
Fakülte Sekreteri - Raportör 

 

Fakülte Kurulu

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 

Fakülte Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Kas-2019 09:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2023 08:22]

İçerik Görüntüleme : [7.852]