Fakülte Yönetim Kurulu
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. Halil SAĞLAM
drhalil@uludag.edu.tr
DEKAN V. - BAŞKAN 
2. Prof. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL
arzuy@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
3. Prof. Dr. A. Alper PAMPU
alperpampu@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
4. Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ
bulentbaydas@uludag.edu.tr
Profesör Üye 
5. Doç. Dr. Aysun AKPINAR
aysunakpinar@uludag.edu.tr
Doçent Üye 
6. Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU
cubukcu@uludag.edu.tr
Doçent Üye 
7. Dr. Öğr. Üyesi Cansu GÖRÜRGÖZ
cansugorurgoz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Üye 
8. Emrah ZEYREK
emrahzeyrek@uludag.edu.tr
Fakülte Sekreteri - Raportör 

 

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

 

Fakülte Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Kas-2019 09:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Eki-2022 18:41]

İçerik Görüntüleme : [5.479]