Hayvan Talebi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin tek katlı binası deney hayvanı üretim ünitesi olacak şekilde yenilenmiş, modern kafes sistemleriyle donatılmış ve Harlan Firmasından ithal edilen deney hayvanlarının “inbred”  yöntemle üretimine başlanmıştır. Sıçan (Wistar Han, Sprague Dawley), fare (Balb/c), kobay (Dunkin Hartley) ve tavşan (New Zealand) üretimi yapılan Merkezimiz, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden “Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus çalışma izni” almıştır.

Merkezimizde araştırıcıların Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından onaylanmış projeleri için, talebe uygun olarak deney hayvanı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yasal üretici kurumlardan temin edilmesi koşuluyla kedi ve köpekler üzerinde deneysel çalışma yapma olanakları sağlanabilmektedir.

Merkezden Yararlanma Koşulları

a) Merkezden öncelikli olarak Uludağ Üniversitesi akademik personelinin yürütücülüğünü yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır.

b) Talep edilen deney hayvanları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönergesi hükümlerine göre merkez yönetim kurulunun belirlemiş olduğu belirli bir ücret karşılığı verilir.

c) Merkezden deney hayvanı talebi, deney hayvanı talep formu doldurularak Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)  Müracaat Formu ve HADYEK kabul yazısı ile birlikte Merkez Müdürlüğü’ne yapılır.

d) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin U.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için planlamaya alınır.

f) Süresinde tamamlanmayan araştırmalarda deney hayvanlarının bakımı talep edilirse, her hayvan için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bakım ücreti alınır.

g) Araştırıcılara tahsis edilen hayvanlara, deney sonrası sağ kalıp belirli bir süre yaşatılacak olan hayvanlara rutin bakım işlemleri deney hayvanları merkezi personeli tarafından yapılır. Özel bir bakım gerekiyor ise, araştırıcılar tarafından yapılması gerekmektedir.

h) Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması halinde, Merkez Müdürü’nün bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları öncelikle “karantinaya” alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilirler.

i) Araştırmacılar Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca belirlenen esaslara uymak zorundadır.

j) Deney hayvanı talep formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların sorumlu araştırıcı tarafından 2 ay süre ile deneye alınmaması durumunda, söz konusu hayvanlar diğer araştırıcılara tahsis edilir.

k) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir örneğini 6 ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Haz-2021 12:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Haz-2021 12:29]

İçerik Görüntüleme : [1.114]