Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bölüm Başkan Yardımcısı

                                                                                 

                                                                              Doç. Dr. Bayram ÇETİN

                                                                                          E-Posta: bayramcetin@uludag.edu.tr

                                                                                         Tel: 0224 294 16 80