Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Ulusal ve uluslararası yayınevi tanımı yapılmıştır

Akademik Teşvik ödeneği  kapsamında Akademik teşvik yönetmeliğinin  3. Maddesinin (k) ve (l) fıkraları uyarınca Uludağ  Üniversitesi senatosunu 09.01.2019 tarih 2019-01 sayılı kararı ile ulusal ve  uluslararası yayınevi tanımının ‘Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru  Şartları’’nda yer alan aşağıdaki tanım kapsamlarından belirlenmesine karar verilmiştir.

Ulusal Yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki  Üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

 

Uluslararası Yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen  üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevi

 

Öğretim elamanlarının Akademik  teşvik ödeneği  başvurularını yaparken Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından  belirlenen  yayınevi   tanımlarına uygun olarak başvurularında kanıtlayıcı belgeleri sunmaları  gerekmektedir.

Uludağ Üniversitesi - Akademik Teşvik Bilgilendirme Sayfası - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA