Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Hazırlanması ve formlar

Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Hazırlanması

Akademik teşvik dosyalarının incelenmesi ve itirazlar için takvimin darlığı göz önüne alınarak, dosya incelemesinin seri şekilde yapılması, belge eksikliği nedeni ile hesaplanan puanın düşmemesi ve düzeltmelere vakit kalması adına dosyalar hazırlanırken aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir.

1-Akademik teşvik başvurusu ile ilgili güncel bilgilendirme ve formlar http://uludag.edu.tr/akademiktesvik sayfasında ilan edilmiştir. Başvuru için sayfadaki açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.  

2- Beyan edilen faaliyetlerin belgelendirilmesi esastır ve eklenecek belgeler teşvik yönetmeliğinde aranan şartların sağlandığını göstermelidir.

3- Dosya hazırlanmasıyla ilgili bazı hususlar:

a- YÖKSİS çıktısındaki ilgili her bir maddenin/faaliyetin yanına bunun belgesinin hangi ekte olduğunu belirtiniz (Ek 1, Ek 2 şeklinde YÖKSİS çıktısının üzerine el yazısı ile ilave edilebilir).

b-Her ek belgeye bir ek numarası (Ek 1, Ek 2..) veriniz.

c- Eklediğiniz belgelerde sizinle ve belgelendirmeyle ilgili olan yerleri (adınız, tarihi vb. gibi) işaretleyiniz (fosforlu kalem ile işaretlenebilir)

d-Yönetmelikte aranan şartları inceleyerek gerekecek belgeleri ilgili eke koyunuz.

e-Her belgenin ayrı şeffaf dosyada sunulması yerine tüm belgelerin sıralanarak bir telli dosyada sunulması incelemede kolaylık sağlamaktadır.

4- Başvuru dosyalarında FORM 1 “BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU BEYAN FORMU” sunulması zorunludur.

5- Dosyalar ilan edilen takvime uygun şekilde BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU ve İNCELEME KOMİSYONU tarafından incelenerek İNCELEME RAPORLARI FORM 2 ve BİRİM KOMİSYONU ÜSTYAZI FORMU FORM 3 ekinde başvuru dosyaları ilgili Dekanlıklara, Konservatuar - Yüksekokul ya da Enstitü Müdürlüklerine teslim edilir.

6- Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruların yönetmeliğe uygunluğunu incelemeli yönetmeliğe uygun olmayanları çıkarmalıdır. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başvurulardaki noksan belgelerin tamamlanmasını başvuru sahiplerinden istemelidir.

7-Raporlar ve dosyalar ilgili Dekanlık, Konservatuvar-Yüksekokul ya da Enstitü Müdürlükleri tarafından Uludağ Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonuna (Personel Daire Başkanlığı) iletilir.

Form 1 için  pdf  word

Form 2 için pdf   word 

Form 3 için pdf   word

Akademik Teşvik Yönetmeliği Madde 10-5: Ödeme yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı veya bu Yönetmelik kapsamına girmediği anlaşılan faaliyetler için başvuruda bulunduğu tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında komisyonun tespit ve bildirimi ile inceleme başlatılır. İnceleme sonucuna göre cezai müeyyidelerin uygulanmasının gerekmesi halinde genel hükümler uygulanır.

Uludağ Üniversitesi - Akademik Teşvik Bilgilendirme Sayfası - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA