Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

YURTİÇİ KONGRELER

 

1-   AYDIN L: Nosemiasis. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1993, Trabzon.

2-  ÇAKMAK, I. AND WELLS, H.  Honey bee foraging ecology and role in crop production. III. Beekeeping Congress in Turkey. Animal Science Dept., Faculty of Agriculture, Çukurova Univ., 1-3 Nov., 2000, Adana, Turkey.

3-  AYDIN L, GÜLEĞEN AE, ÇETİNBAŞ H: Bursa Yöresi Balarılarında Nosema apis (Zander,1909)’in Yaygınlığı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-28 Eylül 2001 Elazığ.

4- GÜNEŞ,M.E;GÜNEŞ,N. Balın Bileşimi ve Kullanım Alanları. Marmara Arıcılık Kongresi 28-30 Nisan 2003Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,Yalova

5-  AYDIN L, GİRİŞGİN O: Arıcılıkta İlaç Kullanımı ve Avrupa Birliği ile Uyum. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003 Yalova.

6-  ÖZAKIN, C., ÇAKMAK, İ., AYDIN, L., GÜLEĞEN E. Türk Ballarının Mikrobiyolojik Analizi. . II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003, Yalova.

7-   ÇAKMAK İ, AYDIN L, GÜLEĞEN E, WELLS H: Türkiye’de Varroa (Varroa destructor) ve Trake Akarı (Acarapis woodi) Araştırma Sonuçları. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003 Yalova.

8-  ÇAKMAK İ, AYDIN L, GÜLEĞEN E: Bursa ve Yöresinde Balarısı Zararlı ve Hastalıkları. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003 Yalova.

9-  ÖZAKIN C, AYDIN L, ÇAKMAK İ, GÜLEĞEN E: Hazır ve Eski Peteklerin Bakteriyolojik ve Mikolojik Yönden İncelenmesi. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003 Yalova.  

10-  AYDIN L, ÇAKMAK İ, GÜLEĞEN E, ÖZAKIN C: Türkiye Balarılarında Nosema apis’in Yaygınlığı. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003 Yalova.  

11-  ÖZAKIN C, ÇAKMAK İ, AYDIN L, GÜLEĞEN E: Türk Ballarının Mikrobiyolojik Analizi. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003 Yalova..

12-  GÜLEĞEN E, AYDIN L, ÇAKMAK İ, GİRİŞGİN O: Türkiye Balarılarında Varroa destructor (Anderson ve Trueman, 2000)’un Bulunuşu. XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003 Konya.

13- KORKUT, M., VE ÇAKMAK, İ., Arıcılıkta yalancı ana arı sorunu. II. Marmara Arıcılık Kongresi, Yalova, 53-62, (2003).  

14- SEVEN, S., NENTCHEV, P., VE ÇAKMAK, İ., Güney Marmara Bölgesindeki balarılarının renk ve dil uzunluğunun morfolojik ölçümleri. II. Marmara Arıcılık Kongresi, Yalova, 63-69, 2003.

15AYDIN L, GÜLEĞEN E, ÇAKMAK İ, GİRİŞGİN AO, ÇAKMAK SS, GİRİŞGİN O: Türkiye Balarılarındaki Parazitler ve Önemleri. XIV Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, İzmir, 2005, sf.149

16-  GİRİŞGİN O, AYDIN L: Varroa destructor ile Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Organik Asitlerin Etkinliği. XIV Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, İzmir, 2005, sf.150 (

17- SÖNMEZ F, AYDIN L: Varroa destructor ile Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Bazı Esansiyel Yağların Kullanımı ve Etkinliği. III. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim, Bursa, 2007, sf.13-14.

18-.GİRİŞGİN, AO., DÜLGEROĞLU, E., AYDIN, L., ÇAKMAK, İ., SÖNMEZ, F., SEVEN-ÇAKMAK,S., Bursa’da uygulamalı arıcılık projesi. III. Marmara Arıcılık Kongresi 47-48, 2007.

19-BİLİŞİK, A., ÇAKMAK, İ., SAATÇIOĞU, G., BIÇAKCI, A., MALYER, H. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bal arılarının (Apis melliera l. anatoliaca) kullandıkları polen kaynaklarının belirlenmesi. III. Marmara Arıcılık Kongresi. S.5, .2007.

20-GİRİŞGİN O, AYDIN L: Varroa destructor ile Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Organik Asitlerin Etkinliği. III. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim, Bursa, 2007, sf.13

21- GÜNEŞ N., CIBIK R., GÜNEŞ M.E., AYDIN L., ŞEN M.K.C., SONAL S.,Bursa Yöresinde Yetiştiricilerden Toplanan Bal Örneklerinde Eritromisin Kalıntı Düzeyleri. III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 21-23 Haziran, Konya, 2007

22-ÇAKMAK; İ. Bal arılarında (Apis mellifera) Hijyenik davranış Varroa destructor parazitine karşı direnç mekanizması olabilir mi? 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 205-206. 2008

23-GÜNEŞ,N., ÇIBIK, R., GÜNEŞ,E. Güney  Marmara bölgesinden   toplanan bal örneklerinde oksitetrasiklin ve sülfonamid  kalıntı analizleri ,IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,  2 - 4 Temmuz 2009, İSTANBUL.

 

24-AYDIN L,GÜLEĞEN AE: Sonbahar Kış aylarında Balarısı Hastalık ve Zararlılarının Kontrolü Uluslararası Katılımlı IV. Marmara Arıcılık Kongresi 2-4 Aralık 2010 Çanakkale (Sözlü).

25-BORUM E.,ÜLGEN M.,AYDIN L.,ÖZAKIN C: Bursa Balarılarında Görülen Yavru Çürüklüğü Hastalıklarının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı IV.Marmara Arıcılık Kongresi 2-4 Aralık 2010 Çanakkale (Sözlü).

26-ÇAKMAK İ.,ÇAKMAK SS.,AYDIN L.,FUCHS S: Varroa parazitine dirençli Arı hatlarının seçimi;Hijyenik Davranış. Uluslararası Katılımlı IV. Marmara Arıcılık Kongresi 2-4 Aralık 2010 Çanakkale (Sözlü).

27- GİRİŞGİN AO.. Varroa destructor’un mücadelesinde organik asitler ve uçucu yağların kullanımında avantajlar – dezavantajlar. 4. Marmara Arıcılık Kongresi, 2 – 4 Aralık 2010, Çanakkale. Özet kitabı sf. 25. (SÖZLÜ)

28- GİRİŞGİN O, GİRİŞGİN AO.. Bal arıları (Apis mellifera) üzerinde depo akarlarının (Acari: Astigmata) tespiti. 4. Marmara Arıcılık Kongresi, 2 – 4 Aralık 2010, Çanakkale, Özet kitabı sf. 74 – 75. (POSTER)

29-  E. BORUM,  M. ULGEN  L. AYDIN, C. ÖZAKIN.:Bursa’da Bal Arılarında Görülen Yavru Çürüklüğü Hastalıklarının  İncelenmesi , IV Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi,2-4 Aralık, Çanakkale, 2010

30- ORUÇ HH, SORUCU A. 2010. Pestisitlerin arı kayıplarındaki rolü ve pestisitlerin olumsuz etkilerinden korunma. 4. Marmara Arıcılık Kongresi, 2 - 4 Aralık 2010, Çanakkale, özet kitabı sf. 13.

31- ORUÇ HH, SORUCU A, GÜNEŞ N. Türkiye'de ballarda tespit edilen pestisit ve antibakteriyel ilaç kalıntıları, arı ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi.  4. Marmara Arıcılık Kongresi, 2 - 4 Aralık 2010, Çanakkale, özet kitabı sf. 42 - 43.

32- GÜNEŞ,E.,  GÜNEŞ,N., ÇIBIK, R.Güney Marmara Bölgesinden Toplanan Bal Örneklerinde Oksitetrasiklin ve Sülfonamid  Kalıntı Analizleri. IV. Uluslararası Marmara Arıcılık kongresi, 2-4 Aralık 2010, Çanakkale.

 

 

 

 

 

ADRES: Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü-Bursa Tel: 0224-294 00 46 Faks: 0224-294 00 47 e-mail: agam@uludag.edu.tr