Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

KİTABA BÖLÜM

KİTABA BÖLÜM

 

1-AYDIN L, GİRİŞGİN O, KÜTÜKOĞLU F, ÇAKMAK S : Arı Hastalıkları İlaç Kullanım Kılavuzu. 37 sf. Uludağ Üniversitesi Basımevi 2004.

2-AYDIN L, GİRİŞGİN O: Arıcılıkta İlaç Kullanımı ve Avrupa Birliği ile Uyum. II. Marmara Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı, Edit. AYDIN L, ÇAKMAK İ, GÜNEŞ N,Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2005 sf.132-139

 3- GİRİŞGİN AO, SÖNMEZ F, AYDIN L, 2006. Bal Arılarında Varroa destructor ve  Kontrolü. 32       sf. F. Özsan Basımevi, Bursa.

4-AYDIN L,GİRİŞGİN OArı sokmalarında immunite (Hymenoptera’ya karşı immunite). Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Ed. Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E. Meta Basım, İzmir, 2007. sf. 726-728. ISBN: 978-975-94646-8-4

5- AYDIN L, ÇAKMAK İ, GÜNEŞ N,  II. Marmara Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı,  Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2005 sf.132-139

6-ÇAKMAK, İ., GIRIŞGIN, A.O. BILIŞIK, A. III. Marmara Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı. Uludağ Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. 20-21 Ekim 2007.

 

 

 

 

 

ADRES: Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü-Bursa Tel: 0224-294 00 46 Faks: 0224-294 00 47 e-mail: agam@uludag.edu.tr