Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1-             AYDIN L: Nosemiasis. T.Parazitol.Derg. 18(2), 224-228, 1994

2-             ÇAKMAK, İ., AND H. WELLS, Flower color, nectar reward and flower fidelity of Caucasian honey bee (Apis mellifera caucasicaTurkish Journal of Zoology, 20, 389-396, (1996).

3-             ÇAKMAK, İ., FIRATLI, Ç., AND H. WELLS, “The response of Apis mellifera syriaca and A.m.armeniaca to nectar differences”. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22, 561-571, (1998).

4-             ÇAKMAK, İ., AND H. WELLS, “Foraging ecology of the Cyprus honey bee (Apis mellifera cypria) and its implications in agriculture”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 115-125, (1998).

5-             AYDIN L, GÜLEĞEN E, ÇETİNBAŞ H: Bursa yöresi balarılarında Nosema apis (Zander,1909)’ in yaygınlığı. Bülten Dif 17, 6-8, 2001

6-             ÇAKMAK, İ., AND H. WELLS, “Reward frequency: effects on flower choices made by different honey bee races in Turkey”. Turkish Journal of Zoology, 25, 169-176 (2001).

7-             AYDIN L, GÜLEĞEN AE, ÇETİNBAŞ H: Prevalence of Nosema apis in Southern Marmara Region in Turkey. Proc. 37th Int. Apic. Congr., 28 Oct-1 Nov 2001, Durban-South Africa. (FULL TEXT)

 8-             GÜNEŞ,E. Balın İnsan sağlığı için önemi.Uludağ Arıcılık Dergisi.(2001) 2 (1),19-20

 9-     AYDIN L, ÇAKMAK İ, GÜLEĞEN E, KORKUT M: Güney Marmara Bölgesi, arı hastalıkları ve zararlıları anket sonuçları.Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(1): 37-40, (2003)

10-         ÖZAKIN, C., AYDIN, L., ÇAKMAK, İ., GÜLEĞEN, E. Hazır ve eski peteklerin bakteriyolojik ve mikolojik yönden incelenmesi. Uludağ Arıcılık Dergisi 3(1), 27-30, (2003).

11-         ÇAKMAK İ, AYDIN L, SEVEN S, KORKUT M: Güney Marmara Bölgesinde Arıcılık Anket Sonuçları. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3 (1): 31-37, 2003.

12-         ÇAKMAK İ, AYDIN L, GÜLEĞEN E: Güney Marmara Bölgesi balarısı zararlı ve hastalıkları. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3 (2), 33-35, 2003.

13-         SIRALI, R. ÇAKMAK, İ. Marmara Bölgesi arılarının koloni performansı üzerine bir değerlendirme. Uludağ Arıcılık Dergisi 3(2), 36-42, (2003).

14-         ÇAKMAK, İ. Arıların Yayılma Ekolojisi ve Bitkisel Üretimdeki Rolü. Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(2), 81-87, (2004).

15-         GÜNEŞ, N., GÜNEŞ, M.E.: Balda Kristalleşme (Donma). Uludağ Arıcılık           Dergisi, 2005-1,11-1

16-         AYDIN L: Varroa destructor’un kontrolünde yeni stratejiler. Uludağ Arıcılık Dergisi, 5(2), 59-62, 2005.

17-         BAKIRCI S, AYDIN L: Türkiye’de Arıcılığın Yeni Tehdidi: Küçük Kovan Böceği Olabilir mi? Aethina Tumida (Small hive beetle). Bültendif, 24, 5-7, 2005.

18-         ÖZAKIN C, ÇAKMAK I, AYDIN LWELLS H: Türkiye’de Marketlerden ve Üreticilerden Alınan Balların Bakteriyel Analizi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 7 (1), 30-34, 2007

19-         GIRAY, T., ÇAKMAK, İ., AYDIN, L., KANDEMIR, İ., İNCI, A., OSKAY, D., DÖKE, M.A., KENCE, M., KENCE, A.  Preliminary Survey Results On 2006–2007 “Colony Losses in Turkey”. Türkiye’de 2006–2007 Koloni Kayıplari Ön Raporu. Uludağ Arıcılık Dergisi 7, 101-107, (2007).

20-         ÖZAKIN, C., ÇAKMAK, İ., AYDIN, L., H. WELLS. Bacterial analysis of marketed and raw honey ın Turkey. “Türkiye’de marketlerden ve üreticilerden alınan balların bakteriyel analizi“. Uludağ Arıcılık Dergisi 6, 30-34, (2007).

21-         GIRIŞGIN, A.O., ÇAKMAK, İ., VE SEVEN, S. , AYDIN, L., Varroa’ya Karşı Ardıç Katranı Dumanı Etkili mi? “Is Juniper Tar Smoke Effective Against Varroa”?Uludağ Arıcılık Dergisi 6, 132-134, (2007).

22-         AYDIN, L., ÇAKMAK, İ., SEVEN, S. Varroa Destructor İle Doğal Olarak Bulaşık Balarısı Kolonilerinde Ecostop® (Thymol+Menthol) Ve Perizin® (Coumaphos)’in Etkisi. “Efficacy of Ecostop® (Thymol+Menthol) and Perizin® (Coumaphos) Against Varroa destructor Found on Naturally Infested Honeybee Colonies”. Uludağ Arıcılık Dergisi 6, 59-62, (2007).

23-         BILIŞIK, A., ÇAKMAK, İ., MALYER, H., BIÇAKCI, A. Pollen preferences of honeybee colonies (Apis mellifera L. anatoliaca) in the blooming period of Görükle–Bursa, Turkey. “Görükle-Bursa’da yoğun çiçeklenme döneminde bal arılarının (Apis mellifera L. anatoliaca) polen tercihleri. Uludağ Arıcılık Dergisi 6, 87-92, (2007).

24-         ABRAMSON, C.I., MIXSON, T.A., ÇAKMAK, İ., WELLS, H. The use of honey bees to teach principles of learning. “Bal Arılarından Yararlanarak Öğrenim İlkelerinin Anlatılması”. Uludağ Arıcılık Dergisi 6, 126-131, (2007).

25-         ÖZ, M., KARASU, A., CAKMAK, İ., GÖKSOY, A.T., ÖZMEN, N. Effect of honeybee pollination on the seed setting, yield and quality characteristics of rapeseed (Brassica napus oleifera). The Indian Journal of Agricultural Sciences 78(8), 680-683 (2008). (SCI-E)

26-         AYDIN L,ŞENLİK B,GİRİŞGİN O: Varroa destructor ile doğal enfeste balarısı kolonilerinde Obeson’un(Thymol) akarasit etkisi Uludağ Arıcılık Dergisi, 9 (2); 72-75 2009.

27-ÇAKMAK, İ., ABRAMSON, C.I., SEVEN-CAKMAK, S.,  WELLS, H. Observations on the lifespan of Varroa infested honeybee workers. Mellifera 9, 9-12 (2009).

28- BORUM AE., ÜLGEN M.:Güney Marmara Bölgesinde Bal Arılarının Chalkbrood (Ascosphaera apis) infeksiyonunda Predispozisyon Faktörleri,Uludağ Arıcılık Dergisi ,10 (2), 56-69, 2010.

29- GİRİŞGİN AO, AYDIN LVarroa destructor ile doğal enfeste balarısı kolonilerinde Varrostop(Flumethrin) akarasit etkisi Uludağ Arıcılık Dergisi, 10 (2)70-73 2010.)

30- AYDIN L, GİRİŞGİN AO: Türkiye’de Varroa destructor ile Doğal Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Apivar®’ın (Amitraz)Etkisi Uludağ Arıcılık Dergisi,10 (3);  96-101 2010.

31-ÜNAL HH, ORUÇ HH, SEZGİN A, KABİL E.  Türkiye'de, 2006 - 2010 yılları arasında, bal arılarında görülen ölümler sonrasında tespit edilen pestistler. Uludağ Arıcılık Dergisi, 10(4): 119 – 125,2010

 

 

 

 

 

ADRES: Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü-Bursa Tel: 0224-294 00 46 Faks: 0224-294 00 47 e-mail: agam@uludag.edu.tr