Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Projeler

 

 

PROJELER

 

 

 

 

 1. Arıcılıkta üretimi artırmak amacı ile akıllı kovan, konvansiyonel, ekolojik-organik üretim yöntemlerinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi. BAB-AGUAM 2016/2. (2016-2019). Proje Yürütücüsü: İ.Çakmak, Araştırmacılar: O. Gürbüz, A. Tosunoğlu, M. Güldaş, B. Kul…
 2. Arıspermasınındondurulmasında DMSO’inbazıkriyoprotektanlarlaikameedilmesiylefertiliteninarttırılması (TOVAG 2015O586), (2016-2018). ProjeYürütücüsü: Zekariya Nur; Araştırıcılar:.İbrahim Çakmak, M.Kemal Soylu, Burcu Üstüner
 3. Marmara Bölgesi Ballarının Botanik Karakterizasyonu TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/109  (2016-2019). Hakan Tosunoğlu, Adem Bıçakçı, İbrahim Çakmak
 4. Ecology and behavior of Honey bees and Solitary bees II. (2009-2013), NSF, No. 0851651, Barthel, J, Wells, H, Abramson, Hranitz, J., Çakmak, İ. 
 5. Stabilization of Varroosis in host-parasite system. (2009-2012). Ululdağ ÜniversitesiAGAM ve Institüte für Bienenkunde-Frankfurt Universitat Proje No. 2808UM003, S. Fuchs, İ. Çakmak
 6. Varroa Parazitine Dirençli Anadolu Bal Arısı Kolonilerinin Seçimi ve Dirençli Kolonilerin Üretilmesi. (2009-2012). TAGEM-09/AR-GE/10,
 7. Disease transmission, genetic pollution and crop productivity in Turkey and in Bulgaria. (2004-2007). CLG 981340, NATO Project Koordinator: İ.Çakmak, Principal Investigators: P. Nentchev, L. Aydın, H. Wells. 
 8. Behavior and ecology of honey bees and leafcutting bees I. (2006-2009). Project No. NSF DBI:0552717. Barthel, J, Wells, H, Abramson, Çakmak, İ. 
 9. Güney Marmara Bölgesinde Kovanlarda ve Ballarda Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü Etkenlerinin Kültürel ve Moleküler Metodlar ile Teşhisi” KMYO BAP 2009/31  BORUM,AE, ÜLGEN,M.., AYDIN,L., ÖZAKIN C.
 10. Varroa Destructor İle Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Bazı Eterik Yağların Kullanımı Ve EtkinliğiUludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu  Poje No: 2006/28 AYDIN L,SÖNMEZ F.
 11. Sosyo-ekonomik durumu yetersiz Bursa yöresi köylerinde arıcılığın başlatılması ve yürütülmesi, 2002-2006.Yardımcı Araştırıcı, Proje No. AFP 2002/25. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Kırsal Kalkınma Projesi. Destekleyen Kurumlar: Uludağ Arıcılık Derneği Proje Yürütücüsü: E. Dülgeroğlu, Yrd.Arşt.: L. Aydın, İ. Çakmak, M. Civan, A.A. Öztürk, S. Çota, S. Karataş.
 12. Varroa destructor ile Doğal Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Organik Asitlerin Kullanımı ve Etkinliği. U.Ü.Araşt. Fonu. Poje No: 2004/63   AYDIN L, GİRİŞGİN AO. 
 13. Balarılarında Görülen Önemli Bakteriyel ve Mikotik İnfeksiyonların Klinik İncelemesi ve Laboratuvar Teşhisi. U.Ü. Araşt. Fonu, No:  2003/84  ÜLGEN M, AYDIN L, ÖZEL AE. 
 14. Bursa ve Yöresinde Arıcılığın Genel Sorunları, Arı Hastalıkları , Varroa ve Çözüm Yolları, 1999-2003. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:1999/31 Proje Yürütücüsü: İ.Çakmak , Yrd Arşt.: L. Aydın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES: Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü-Bursa Tel: 0224-294 00 46 Faks: 0224-294 00 47 e-mail: agam@uludag.edu.tr